Utfärdshamnar

På Kermajärvi område

Koordinaterna har angivits enligt WGS-84-koordinatsystemet. De blåa sjökorten (www.liikennevirasto.fi) som publiceras använder det internationella WGS-84-koordinatsystemet.

 • Vasarasaari (62°28,26' 28°39,61'), västra udden
  • Fantastiskt insjölandskap.
  • Lämpar sig för större båtar.
  • Väster om farleden, då man rundar ön söderifrån . Se upp för stenen som är markerad på sjökortet.
  • Vid stranden + ankare
  • Då man kommer norrifrån passerar man under en11 meter och söderifrån en 9,5 m hög bro.
  • Utfärdshamn: skärmskydd, eldplats, torrtoalett och vedlider.
  • Forststyrelsen ansvarar för underhållet.
 • Luhtakannansaari (62°27,79' 28°43,79'), nordvästra stranden
  • Liten ö i den täta labyrintiska skärgårde.
  • Vid stranden + ankare
  • Då man kommer norrifrån passerar man under en 11 meter och söderifrån en 9,5 meter hög bro.
  • Utfärdshamn: eldplats, torrtoalett och vedlider. Obs! Det finns inte mer brännved med eldplatsen i Luhtakannansaari.
  • Forststyrelsen ansvarar för underhållet.
 • Puumalansaari (62°25,53' 28°47,79'), västra stranden
  • Vid stranden + ankare
  • Då man kommer norrifrån passerar man under en 11 meter och söderifrån en 9,5 meter hög bro.
  • Utfärdshamn: eldplats, torrtoalett och vedlider. Obs! Det finns inte mer brännved med eldplatsen i Puumalansaari.
  • Forststyrelsen ansvarar för underhållet.
 • Vihtarniemi (Huhmarniemi) (62°24,90' 28°53,05'), norra stranden
  • Vid stranden + ankare
  • Då man kommer norrifrån passerar man under en 11 meter och söderifrån en 9,5 meter hög bro..
  • Utfärdshamn: eldplats, torrtoalett och vedlider.
  • Forststyrelsen ansvarar för underhållet.

Utanför området

 • Martinsaari (62°24, 9' 28 °44,9'), östra udden
  • Boj
  • Utfärdshamn: eldplats, torrtoalett och vedlider.
  • Heinävesi kommun ansvarar för underhållet.

Närområdets service för båtfolk:

 • Karvio kanal (www.liikennevirasto.fi)
 • Karvio servicehamn (61°41,7' 28°58,35')
  • I närheten av Karvio kanal.
  • Öster om farleden till bränslestationens brygga.
  • Sidoförtöjning
  • Då man kommer norrifrån passerar man under en 11 meter och söderifrån en 9,5 meter hög bro.
  • Café, kiosk, bränsle, dricksvatten, avfallshantering, toalett, sugtömning av avfallsvattentank, telefon, båtramp och naturstig.
  • Neste bensinstation ansvarar för underhållet.
  • Närmaste utfärdshamn: Vasarasaari.
 • Viitalahtis gästbrygga (61°38, 95' 29 °07,1')
  • Djup 1 - 3 m
  • 5 platser
  • Ankare
  • Kiosk, avfallshantering, toalett, dusch, bastu, tvättmaskin och telefon.
  • Viitalahden lomakylä ansvarar för underhållet.
  • Närmaste utfärdshamn: Vasarasaari.
 • Kermarantas gästbrygga (62°26, 3' 28 °38,4') i ändan av farleden
  • En kilometer från Heinävesis centrum.
  • Djup 1,5 - 6 m
  • 26 platser
  • Boj, bom och sidoförtöjning
  • Då man kommer norrifrån passerar man under en 11 meter och söderifrån en 9,5 meter hög bro.
  • Elanslutning, avfallshantering, toalett, sugtömning av avfallsvattentank, telefon och båtramp.
  • Heinävesi kommun ansvarar för underhållet.
  • Närmaste utfärdshamn: Vasarasaari.
 • Kerma kanal (www.fma.fi, på finska)
 • Närmaste bränsledistribuering är i Karvio servicehamn (61°41,7' 28°58,35').
 • Avfallsterminaler
  • Karvio servicehamn (61°41,7' 28°58,35')
  • Kermaranta gästbrygga (62°26, 3' 28 °38,4')
  • Viitalahti gästbrygga (61°38, 95' 29 °07,1')
 • Mottagningsplatser för kemiskt toalettavfall är belägna i:
  • Karvio - flytande tömningspump (61°41,7' 28°58,35')
  • Heinävesi (62°26, 3' 28 °38,4')
  • Tilläggsinformation om båtservice får man på Heinävesis finskspråkiga webbsidor (www.heinavesi.fi, på finska).