Utfärdshamnar

På Kermajärvi område

Koordinaterna har angivits enligt WGS-84-koordinatsystemet och plankoordinatsystemet ETRS-TM35FIN. De blåa sjökorten som publiceras använder det internationella WGS-84-koordinatsystemet. Information om sjökorten (traficom.fi/sv).

 • Vasarasaari (Euref-Fin (~ WGS84) lat: 62°28,26' lon: 28°39,61' ETRS-TM35FIN: N: 6927751 E: 585602), västra udden
  • Fantastiskt insjölandskap.
  • Lämpar sig för större båtar.
  • Väster om farleden, då man rundar ön söderifrån . Se upp för stenen som är markerad på sjökortet.
  • Vid stranden + ankare
  • Då man kommer norrifrån passerar man under en11 meter och söderifrån en 9,5 m hög bro.
  • Utfärdshamn: skärmskydd, eldplats, torrtoalett och vedlider.
  • Forststyrelsen ansvarar för underhållet.
 • Vihtarniemi (Huhmarniemi) (Euref-Fin (~ WGS84) lat: 62°24,90' lon: 28°53,05' ETRS-TM35FIN: N: 6921831 E: 597332), norra stranden
  • Vid stranden + ankare
  • Då man kommer norrifrån passerar man under en 11 meter och söderifrån en 9,5 meter hög bro..
  • Utfärdshamn: eldplats, torrtoalett och vedlider.
  • Forststyrelsen ansvarar för underhållet.

Utanför området

 • Martinsaari (Euref-Fin (~ WGS84) lat: 62°24,9' lon: 28°44,9' ETRS-TM35FIN: N: 6921634 E: 590316), östra udden
  • Boj
  • Utfärdshamn: eldplats, torrtoalett och vedlider.
  • Heinävesi kommun ansvarar för underhållet.

Närområdets service för båtfolk:

 • Karvio kanal (vayla.fi)
 • Karvio servicehamn (Euref-Fin (~ WGS84) lat: 62° 30.84' lon: 28° 38.58' ETRS-TM35FIN: N: 6932518, E: 584595)
  • I närheten av Karvio kanal.
  • Öster om farleden till bränslestationens brygga.
  • Sidoförtöjning
  • Då man kommer norrifrån passerar man under en 11 meter och söderifrån en 9,5 meter hög bro.
  • Café, kiosk, bränsle, dricksvatten, avfallshantering, toalett, sugtömning av avfallsvattentank, telefon, båtramp och naturstig.
  • Neste bensinstation ansvarar för underhållet.
  • Närmaste utfärdshamn: Vasarasaari.
 • Kermarantas gästbrygga i ändan av farleden (Euref-Fin (~ WGS84) lat: 62° 26.3' lon: 28° 38.4' ETRS-TM35FIN: N: 6924086, E: 584655)
  • En kilometer från Heinävesis centrum.
  • Djup 1,5 - 6 m
  • 26 platser
  • Boj, bom och sidoförtöjning
  • Då man kommer norrifrån passerar man under en 11 meter och söderifrån en 9,5 meter hög bro.
  • Elanslutning, avfallshantering, toalett, sugtömning av avfallsvattentank, telefon och båtramp.
  • Heinävesi kommun ansvarar för underhållet.
  • Närmaste utfärdshamn: Vasarasaari.
 • Kerma kanal (vayla.fi)

Ett kanalområde med byggnader. Slussens port står lite öppen. På båda sidorna av kanalen finns träd och området liknar en park.

 • Närmaste bränsledistribuering är i Karvio servicehamn (Euref-Fin (~ WGS84) lat: 62° 30.84' lon: 28° 38.58' ETRS-TM35FIN: N: 6932518, E: 584595).
 • Avfallsterminaler
  • Karvio servicehamn (Euref-Fin (~ WGS84) lat: 62° 30.84' lon: 28° 38.58' ETRS-TM35FIN: N: 6932518, E: 584595)
  • Kermaranta gästbrygga (Euref-Fin (~ WGS84) lat: 62° 26.3' lon: 28° 38.4' ETRS-TM35FIN: N: 6924086, E: 584655)
 • Mottagningsplatser för kemiskt toalettavfall är belägna i:
  • Karvio - flytande tömningspump (Euref-Fin (~ WGS84) lat: 62° 30.84' lon: 28° 38.58' ETRS-TM35FIN: N: 6932518, E: 584595)
  • Heinävesi (Euref-Fin (~ WGS84) lat: 62° 26.3' lon: 28° 38.4' ETRS-TM35FIN: N: 6924086, E: 584655)
  • Tilläggsinformation om båtservice får man på Heinävesis finskspråkiga webbsidor (heinavesi.fi, på finska).