Suvasvesi ligger sydost om Kallavesi och det tar ungefär en timme med båt till området från Kuopio. Sjön Suvasvesi rinner ut i Kermajärvi, där Kermajärvi strandskyddsområde finns. Suvasvesi strandskyddsområde ligger utspritt över hela sjön Suvasvesi. De obebyggda stränderna på skyddsområdet omges av otroligt klart, blått vatten. Fiskare håller ofta till på sjön, och tärnorna tar också sin del av sjöns håvor. Största delen av öarna är små, klippiga och bevuxna med blandskog. På de största öarna förekommer det också frodiga lundar.

En person iklädd flytväst sitter i en motorbåt. I bakgrunden en öppen sjö.

Det är typiskt för Suvasvesi att landskapet är mycket omväxlande. Sjöns södra del består av en labyrint av öar och sund medan sjöns mellersta del består av två stora fjärdar. Fjärdarna heter Kukkarinselkä och Haapaselkä och skiljs åt av den låga skärgården Jakmie. I norra delen av sjön förändras landskapet åter: här finns bergen Vuorikukkari (140 m ö.h.) i Kukkarinselkäs norra del och Hornanmäki (183 m ö.h.).

Stranväxtlighet framför de skogbeklädda stränderna.

Suvasvesi är som bäst då solen skiner och en svanfamilj simmar i all sköns ro bland böljorna intill stranden. Eller på hösten, när man kan följa med gässens flyttning. Flockarna består ofta av hundratals gäss. På området häckar bl.a. fiskgjuse, storlom och silltrut.

De gåtfulla djupen

Suvasvesi hör till de djupaste sjöarna i Finland, och dess mittdelar är rentav 90 meter djupa. Det här beror på det forna nedslagskratern i sjöns botten. Suvasvesi har mycket klart vatten med ett siktdjup på 30 meter. De lodräta klippväggarna under vattenytan är en imponerande syn.

Kratern i Suvasvesi är ett minne av en stor meteorit eller asteroid, som störtade ner till jorden och exploderade just på detta område. I allmänhet förstörs meteoriten och berggrunden på sådana här områden. Vid ett meteoritnedslag uppstår bland annat egenartade lavaliknande stenar, som är lätta att känna igen. I norra delen av Suvasvesi har man funnit bergarten impaktit, som består av delvis smulten sten och stenstycken. Man har hittat ett tiotal kratrar i Finland, och i Suvasvesi finns en verklig raritet - en dubbelkrater. Kratrarna är 530 - 560 miljoner år gamla. Kratern Suvasvesi North ligger i fjärden Kukkarinselkä och har en diameter på 4,5 km. Suvasvesi South är något mindre och har en diameter på 3,5 km. Den ligger i Haapaselkäs djup.

Paimensaaris intressanta historia

På gårdstunet på ön Paimensaari finns det bland annat ett gammalt stall och ett hönshus samt stenruiner och ängar, som nu erövrats av vilda blommor. De driftiga syskonen Hiltunen bodde i tiden på Paimensaari. De var mycket framstegsvänliga och fyndiga, och på ön finns det åtskilliga spår efter deras verksamhet. Läs mer om Paimensaaris historia.