Kundtjänst och vägledning

 • Det finns finskspråkiga informationstavlor på Paimensaari.
 • Mer information om utflyktsmålet fås från Kolis naturum Ukko.

Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i Suvasvesi

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

 • Från Eräpaimen (www.erapaimen.fi, på finska) kan man beställa måltidstjänster till Paimensaari.

Vilopaus vid Paimensaari eldplats. Bild: Auvo Sapattinen.

Eldplats

 • I Paimensaari utfärdshamn finns det en eldplats.
 • Det är tillåtet att göra upp öppen eld endast på eldplatsen vid utfärdshamnen.
 • När varning för skogsbrand eller risk för gräsbrand råder är det förbjudet att göra upp eld även på eldplatserna. Kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi).
 • Mera information om att göra upp eld på eldplatserna ingår i instruktionerna i Friluftslivets ABC.

Dricksvatten

 • Det finns inte dricksvatten på området.
 • Det kan löna sig att koka ytvatten, såsom sjöars, älvars och bäckars vatten, några minuter, eftersom vattnets kvalitet är beroende av område och luftens temperatur.
 • Läs vattentipsen i Friluftslivets ABC.

Avfallshantering

 • Det finns inga avfallskärl på området , d.vs. var och en ansvarar själv för sin avfallshantering. Detta betyder att vandraren själv tar ansvar för sitt skräp genom att föra bort det från terrängen till sortering. Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände. Läs mer om skräpfritt friluftsliv.

Toaletter

 • I Paimensaari utfärdshamn finns det en torrtoalett.

Övernattning

 • Det är tillåtet att övernatta med stöd av allemansrätten (www.miljo.fi).

Övernattning i omnejden

Service för rörelsehindrade

 • Det finns ingen service för rörelsehindrade på området.

Strandklippor i Paimensaari utfärdshamn. Bild: Katri Suhonen.

Service för båtfolk

 • Genom Suvasvesi går den regelbundet trafikerade Heinävesi farleden, med farledsdjupet 1,8 m. Via sjöns norra del går Riistavesileden, med ett djup på 1,2 m.
 • Utfärdshamnarna lämpar sig främst för småbåtar.

Övrig service i omnejden

 • Den närmaste butiken till skyddsområdet söderut ligger i Kosula, dit det är ca 9 km landvägen från Levälahti. Kosula ligger vid väg nr 542. Den närmaste butiken i norr ligger nära Vehmersalmi hamn. I Vehmersalmi finns även de närmaste bankerna och bensinstationerna samt övriga tjänster.
 • Försäljning av fisketillstånd

Tvättningsmöjligheter

 • Eräpaimens (www.erapaimen.fi, på finska) hyrbastu ligger på 8 km avstånd sjövägen från Paimensaari.

Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i Suvasvesi