Koordinaterna har angivits enligt WGS-84-koordinatsystemet.

Utfärdshamnar

 • Metsä-Rajo - brann år 2006.
  • Kuopio stad ansvarar för skötseln.
 • Paimensaari (62°37,36' 28°21,82') på udden vid den nordvästra stranden
  • På strandskydds-
   området.
  • Norrut från farleden.
  • Boj, förtöjnings-ringar och ankare.
  • Utsatt för nordvästlig vindar.
  • Utfärdshamn: eldplats, torrtoalett, vedbod och naturstig.
  • Tuusniemi ansvarar för skötseln.
 • Enonniemi skyddshamn (62°41,36' 28°07,63'), I Kukkarinselkäs sydvästra del, ca 1,5 km från farleden.
  • Fiskehamnen är i första hand reserverad för yrkesfiskare, men vid hård vind kan hamnen användas som skyddshamn. Vid hård ostlig vind kan det vara svårt att gå i land.
  • Kuopio stad ansvarar för skötseln.

Man kommer enkelt med båt till Paimensaari utfärdshamn. Bild: Katri Suhonen.

Service för båtfolk i omnejden

 • Vehmersalmi besökshamn (62°45,78' 28°01,00')
  • Nordost från farleden.
  • Djup 1 - 2,7 m
  • 3 - 5 platser
  • Boj, ankare.
  • Kafé, kiosk, eldplats, bränsledistribution, tillgång till elektricitet, dricksvatten, avfallshantering, toalett, möjlighet till sugtömning av septitank och telefon samt bastu, dusch och tvättmaskin.

Båtramper

 • Närmaste sjösättningsställen finns i Mustinlahti (62º41,79' 28º17,07') i Kuopio, i Levälahti (62º37,91' 28º22,22') i Tuusniemi och i Kohmansalo (62º34,82' 28º26,81') i Leppävirta. Till Mustinlahti går en 2,4 m djup utprickad farled.