Aktiviteter i Saltfjärden

Vad kan man göra i Saltfjärden?

Vandra i naturen

Det finns inga egentliga markerade leder på området. Från parkeringsplatsen går dock en 500 meter lång markerad stig till ett fågeltorn.

Personer med teleskop uppe i fågeltornet.

Skåda fåglar

Saltfjärden hör när det gäller fågelfaunan till de värdefullaste våtmarkerna i södra Finland. Det är sålunda ett utmärkt ställe att skåda fåglar, särskilt under flyttningstiderna. På hösten och våren rastar och äter rikligt med vadare, sjöfåglar och rovfåglar på området. I vassarna kan man få se en skymt av värdefulla på området häckande arter också; häckfågelfaunan på området består av ca 40 arter. I västra kanten av området finns ett fågeltorn, där man titta på fåglar.