Aktiviteter i Saltfjärden

Vad kan man göra i Saltfjärden?

Vandra i naturen

Det finns inga egentliga markerade leder på området. Från parkeringsplatsen går dock en 500 meter lång markerad stig till ett fågeltorn.

Skåda fåglar

Saltfjärden hör när det gäller fågelfaunan till de värdefullaste våtmarkerna i södra Finland. Det är sålunda ett utmärkt ställe att skåda fåglar, särskilt under flyttningstiderna. På hösten och våren rastar och äter rikligt med vadare, sjöfåglar och rovfåglar på området. I vassarna kan man få se en skymt av värdefulla på området häckande arter också; häckfågelfaunan på området består av ca 40 arter. I västra kanten av området finns ett fågeltorn, där man titta på fåglar.