Kundtjänst och vägledning

  • Finlands naturcentrum Haltia Tfn. 040 163 6200 haltia(at)metsa.fi
  • I anslutning till parkeringsplatsen finns en informationstavla på finska.  

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

  • Närmaste butiker och kiosker finns i Suomusjärvi 6 km från Omenojärvi.

Dricksvatten

  • Det finns ingen vattenpost i området och vattnet i Omenojärvi går inte att använda som dricksvatten.
  • Läs dricksvattentipsen i Friluftslivets ABC.

Avfallshantering

  • Det finns inga avfallskärl på området, d.vs. var och en ansvarar själv för sin avfallshantering. Detta betyder att vandraren själv tar ansvar för sitt skräp genom att föra bort det från terrängen till sortering.
  • Läs mer om skräpfritt friluftsliv.

Toaletter

  • Det finns ingen torrtoalett i området.

Övernattning

  • I Omenojärvi finns inga områden anvisade för övernattning.

Tillgängliga tjänster

  • Det finns inga tillgängliga tjänster i Omenojärvi-området.

Kundservice

Finlands naturcentrum Haltia : info(at)haltia.com, tfn. +358 (0)40 163 6200