Kundtjänst och vägledning

 • Det finns inget ställe med kundtjänst eller inga skyltar om området. Vid ödestugan och skärmskydden finns det dock instruktioner om vad man får göra på området.
 • Forststyrelsens närmaste ställe med kundtjänst är Pilke kundtjänst.

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Eldplatser och stuga

 • Det finns Ulkujärvi ödestuga i Herankaira. Vid Iso-Herajärvis strand finns ett skärmskydd med eldplats. 
 • Det är förbjudet att göra upp eld även på eldplatser då varning för skogsbrand eller risk för gräsbrand har utfärdats. Kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi).
 • Förbudet gäller inte kaminen i Ulkujärvi ödestugan.
 • Mer information om att göra upp eld på anvisade eldplatser finns på webbsidorna Friluftslivets ABC.

Dricksvatten

 • Man kan använda vattnet i sjöarna och bäckarna som dricksvatten, men det lönar sig att koka ytvatten, såsom sjö-, å- och bäckvatten, ett par minuter innan man dricker det, för vattenkvaliteten varierar beroende på område och vattnets temperatur.
 • Läs mer om dricksvatten på webbsidorna FriluftslivetsABC.

Avfallshantering

 • Det finns inga avfallskärl på området, dvs. var och en ansvarar själv för sin avfallshantering. Detta betyder att vandraren själv tar ansvar för sitt skräp genom att föra bort det från terrängen till sortering. Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände.
 • Läs mer om skräpfritt friluftsliv.

Toaletter

 • Det finns torrtoaletter vid ödestugorna och Iso-Herajärvi skärmskydd.

Övernattning

Tältning och skärmskydd

 • På Iso-Herajärvis strand finns det ett skärmskydd.
 • Det är tillåtet att slå läger med stöd av allemansrätten, men Forststyrelsen rekommenderar att du slå läger i närheten av skärmskyddet. Du kan också tälta i närheten av ödestugorna.

Ödestuga

Övernattning och övrig service i omnejden

 • Det finns t.ex. några hyresstugor vid Vanttausjärvi. Mer information om logitjänster fås från Rovaniemis webbsidor (rovaniemi.visitrovaniemi.fi)
 • Närmaste tjänster, såsom butik och bensinstation, finns i Vanttauskoski, som ligger på 25 km avstånd från Herankaira.
 • Du finner mångsidig information om Lappland och områdets turistservice på Lapplands turistportal (www.lapland.fi, på finska och engelska).

Service för rörelsehindrade

 • Det finns inga tjänster för rörelsehindrade på området.

Service för båtfolk

 • Vid Iso-Herajärvis strand finns det en båtramp, där man kan sjösätta sin båt.