Leder i Juortanansalo - Lapinsuo

Friluftsleder och stigar

  • På Juortanansalo - Lapinsuo myrskyddsområdet finns markerad vandringsled bara 3 km. 
  • Området är perfekt för individuel vandring på sommartid och på vintern.

Spång genom gran. Bild: Ari Meriruoko.

  • Service: På myrskyddsområdet längs vandringsleden finns inga friluftsanordningar. Utanför naturskyddsområdet norr om Riionlampi finns ett skärmskydd. På Väärälampis nordöstra strand finns en liten ödestuga.

Träskområde på vintern.  Stativet består av tallar och spolar. Bild: Ari meriruoko