Friluftsleder och stigar

  • Vandringsleden på Juortanansalo - Lapinsuo myrskyddsområde, 3 km, är en del av UKK-leden från Kuhmo till Suomussalmi. I Suomussalmi fortsätter leden som Itärajan retkeilyreitti -leden.
    • Service: På myrskyddsområdet längs vandringsleden finns inga friluftsanordningar. Utanför naturskyddsområdet norr om Riionlampi finns ett skärmskydd. På Väärälampis nordöstra strand finns en liten ödestuga.