Service i Juortanansalo - Lapinsuo

Liten ödestuga. Framför stugan finns en eldplats där en vandrare kan sitta. Lägerelden ryker.

Kundtjänst och vägledning

 • Kuhmos naturum Petola ger information och presenterar områdena i Vänskapens park.
 • I Juortanansalo - Lapinsuo myrskyddsområde finns en liten skylt på finska och engelska vid Liekinvaara-vägen där UKK-leden korsar vägen.

Tjänster som erbjuds av samarbetspartners i myrskyddsområdet

 • Följande företag eller andra samarbetspartners erbjuder tjänster i myrskyddsområdet.
  • De har ett samarbetsavtal med Forststyrelsen, och de tillämpar principerna för hållbar naturturism, då de verkar inom naturskyddsområdet.

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Café och butik

 • I Vartius finns caféet Rajakontti där det även finns en livsmedelsaffär.

Eldplatser

 • I området finns inga iordningställda eldplatser.
 • Utanför naturskyddsområdet norr om Riionlampi finns skärmskydd och eldplats.
 • Då varning för terrängbrand utfärdats är det helt och hållet förbjudet att göra upp öppen eld.
 • Det berättas mera om elduppgörning i Friluftslivets ABC på sidorna om att göra upp öppen eld samt på sidan om allemansrätten.

Skärmskydd i vårskogen. Det ligger snö på marken.

Dricksvatten

 • Vattnet i området är naturvatten som inte har undersökts. Användning sker på ditt eget ansvar.
 • Det kan vara bra att koka ytvatten från t.ex. sjöar, åar och bäckar innan du dricker det eftersom vattenkvaliteten varierar områdesvis.
 • Det rekommenderas att du tar med dig dricksvatten.
 • Läs om vandrarens vattentips under Friluftslivets ABC.

Avfallshantering

 • Det finns inga avfallskärl på området, d.vs. var och en ansvarar själv för sin avfallshantering. Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände. Läs mera om skräpfritt friluftsliv.

Toaletter

 • Det finns inga torrtoaletter längs leden.
 • Det finns torrtoaletter vid skärmskyddet vid Riionlampi och vid Väärälampi ödestuga litet utanför leden.
 • På övriga ställen bör man följa etikett i friluftslivet.

Övernattning

Tältning

 • På området finns inga anvisade platser för övernattning, utan du kan fritt välja plats enligt allemansrätten.
 • Utanför området vid stranden av Riionlampi finns ett skärmskydd i vars närhet du kan slå upp ditt tält.

Ödestugor

Övernattning i omnejden

Tillgängliga tjänster

 • I Juortanansalo - Lapinsuo -området finns det inga tillgängliga tjänster.

Övrig service i omnejden

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.