Abisko - Staddajåkka - Kvikkjokk, 394 km och Abisko - Staddajåkka - Sulitjelma, 329 km

29.3.2022
Översvämningen tog Vuomakasjoki-bron från Nordkalottleden och en ny bro kommer att byggas sommaren 2022. Du måste vada över Vuomakasjoki-floden.

Tre personer som bär ryggsäckar i en frodig dal omgiven av branta berg. Vacker solig sommardag.

 

I början av leden går den mellan Abisko och Sälka längs den berömda Kungsleden. Information om Kungsledens stugor får man på STF:s webbsidor (svenskaturistforeningen.se)

Abisko fjällstation - Abiskojaure fjällstuga 15 km

Abiskojaure fjällstuga - Alesjaure fjällstuga 20 km

Alesjaure fjällstuga - Tjäkta fjällstuga 13 km

Tjäkta fjällstuga - Sälka fjällstuga 12 km

Sälka fjällstuga - Hukejaure fjällstuga 12 km

Information om de nedan nämnda norska stugorna får man på norska på UT.no webbsidor (ut.no, på norske).

Hukejaure fjällstuga - Gautelishytta (Norge) 17 km

Gautelishytta - Skåddåivejaurehytta (Norge) 17 km

Skåddåivejaurehytta - Sitashytta (Norge) 22 km

Sitashytta - Paurohytta (Norge) 24 km

Paurohytta - Röysvatn hytta (Norge) 25 km

Röysvatn hytta - Vaisaluokta fjällstuga (Sverige) 53 km


Vaisaluokta - Kvikkjokk (Sverige)

Längs Padjelantaleden till Kvikkjokk. Information om Padjelanta nationalpark, Padjelantaleden på svenska på Norbottens länstyrelsens webbsidor (lanstyrelsen.se).

Vaisaluokta fjällstuga - Kutjaure fjällstuga 18 km

Kutjaure fjällstuga - Låddejåkka fjällstuga 19 km

Låddejåkka fjällstuga - Arasluokta fjällstuga 13 km

Arasluokta fjällstuga - Staloluokta fjällstuga 12 km

Staloluokta fjällstuga - Staddajåkkå fjällstuga 12 km


Ruttalternativ 1: Staddajåkka - Sulitjelma (Norge)

Information om stugorna på Sulitjelma fjällområde hittar du på norska på  UT.no webbsidor (ut.no, på norske).

Staddajåkkå fjällstuga - Sårjåsjaure fjällstuga 6 km

Sårjåsjaure fjällstuga - Sorjushytta (Norge) 9 km

Sorjushytta - Ny Sulitjelma fjellstue (Norge) ca 7 km

Ny Sulitjelma fjellstue - Sulitjelma (Norge) ca 3 km


Ruttalternativ 2: Staddajåkkå - Kvikkjokk (Sverige)

Staddajåkkå fjällstuga - Pieskehaure fjällstuga 29 km

Pieskehaure fjällstuga - Vaimok fjällstuga 18 km

Vaimok fjällstuga - Tarrekaise fjällstuga 22 km

Tarrekaise fjällstuga - Njunjes fjällstuga 6 km

Njunjes fjällstuga - Kvikkjokk fjällstation 6 km