Instruktioner för den som färdas längs Nordkalottleden i Finland

Begränsningar som gäller Malla naturreservats

I Finland går leden genom ödemarksområdet Lapska armen och Malla naturreservat. På ödemarksområdet gäller allemansrätten men om man vandrar genom Malla naturreservat måste man hålla sig till den markerade leden. Det är bra att även ta reda på naturreservatets övriga regler före vandringen.

Gränsövergång

Nordkalottleden korsar riksgränserna flera gånger och på dessa ställen bör man ta i beaktande att man inte får ha med sig något resgods som ska tullbehandlas. Den som planerar att gå över gränsen med hund bör i god tid före vandringen ta kontakt med Tullen (tullverket.se). De nödvändiga vaccinationerna och intygen får man information på Livsmedelsverkets webbsidor (ruokavirasto.fi).

Användningen av Forststyrelsens tjänster är avgiftsbelagd för företag

Om en företagare regelbundet tar sina kunder till resmål som underhålls av Forststyrelsen, är det avgiftsbelagt (metsa.fi). Användningsavgifter betalas i förskott via webbutiken Eräluvat.fi. Fakturering kan avtalas med kontraktsföretag på säsongsbasis.

Förberedelser

Mobiltelefonens hörbarhet

  • Även om Finlands mobiltelefonnät är täckande kan det finnas områden med radioskugga på Nordkalottledens område. Kontrollera mobiltelefonnätets hörbarhet från din egen telefonoperatör. Dessutom finns det alltid platser, där mobiltelefonen inte fungerar eller där samtalen har störningar. I sådana situationer kan det hjälpa att t.ex. söka sig till någon öppen plats som befinner sig högre än den omgivande terrängen och/eller ta bort mobilens SIM-kort under den tid man ringer nödsamtalet. Man bör också ta i beaktande, att olika mobiltelefoner har olika god hörbarhet.
  • Det lönar sig att hålla telefonen varm och ha mat och dryck med sig. Vissa telefonmodeller fungerar inte vid köldgrader, så det är viktigt att låta någon veta den planerade rutten och tidtabellen. För att du ska ha tillräckligt med ström i din telefon är det bäst att du tar med exempelvis en reservströmkälla, ett reservbatteri eller en gammal telefon med fungerande batteri.

Säkerhet

 Närbild av en hund som flämtar och ser direkt på kameran.

 

Utrustning

Om man vandrar längs Nordkalottleden måste man ha med sig en karta och en kompass samt tillräckligt med mat, eftersom avstånden i terrängen är långa. Ordentliga skor och varma kläder är nödvändiga. Det lönar sig också att ta en första hjälpen-förpackning med sig. Vädret kan variera kraftigt och även mitt på sommaren kan det snöa och vara isande kallt.

Även om det finns ödestugor längs leden ska man inte lita på att det finns plats i stugorna, utan det är säkrast att ta med ett eget tält. Även ett friluftskök är ett måste, eftersom man inte alltid ryms in i stugorna för att laga mat och det inte finns några eldplatser mellan stugorna. Nordkalottleden går huvudsakligen över trädlösa kalfjäll, och det finns inte några fallna träd som lämpar sig för att göra upp eld.

Högsäsong

Nordkalottleden är i Finland en sommarvandringsled. Augusti och början av september är de månader, då det finns mest vandrare på leden. På vintern kan man åka skidor från Kilpisjärvi till Haldefjäll, men det finns ingen egentlig markerad skidled.

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under resan, t.ex. om du går vilse, skadas eller upptäcker en terrängbrand, ring 112. Läs mer om nödsituationer.

112 Suomi -appens logo.

Ladda ner appen 112 Finland (112.fi) till din telefon. När du ringer ett nödsamtal via 112 Finland-applikationen får larmcentralen automatiskt information om var du befinner dig.

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer