Nordkalottledens svårighetsgrad

26.1.2022
Kolla de regionala koronainstruktionerna före din utflykt eller besök till ett naturum.

Limingovikens naturum är stängt 1.1.-4.2.2022. Finlands naturcentrum Haltia är stängt 10.1.–1.2.2022 och Kolis naturum Ukko är stängt 1.1.–20.2.2022. Kuusamos kundtjänst Karhuntassu är stängt 13.1.-31.1.2022.

I andra naturum i Finland, skall man bära mask och hålla 2 meters avstånd till andra besökare. Koronapass kan även frågas, och/eller antalet besökare begränsas. Mera information finns på naturums webbplats. Längden av restriktionerna varierar regionalt. Mera regional information kan läsas på på Regionalförvaltningsverkets webbplats.
1.7.2021
Översvämningen tog Vuomakasjoki-bron från Nordkalottleden och en ny bro kommer inte att byggas förrän 2022. Du måste vada över Vuomakasjoki-floden.

En flicka högt på den branta kanten av ett mörkt träfritt fjäll. I bakgrunden en djup dal och branta sluttningar med lite snö i ravinerna.

 

Nordkalottleden är en krävande vandringsled vars alla etapper inte lämpar sig för nybörjare. Alla friluftsanordningar är ännu inte färdigställda och ställvis är avstånden mellan stugorna stora. Det är all anledning att ta med ett eget tält. Längs hela leden finns det ca 40 stugor och dagsetapperna är 10 - 50 km långa.

Man bör vara beredd på att vädret plötsligt kan slå om och aldrig ensam bege sig ut i fjällterrängen.

Det finns ställvis svårframkomliga stenfält längs leden. På finska sidan finns det broar över de största älvarna, bl.a. över Bierfejohka och Vuomakasjoki, men man får lov att vada över de mindre älvarna och bäckarna.

Det är värt att reservera ca en vecka för Kilpisjärvi - Halti - Kilpisjärvi -etappen. Om man vandrar till Abisko eller Kautokeino bör man reservera ännu längre tid. Dessa ledetapper rekommenderas endast för erfarna vandrare. Speciellt på norska sidan, där leden är markerad med färg på stenrösen, kan det ställvis vara svårt att följa leden.