Utvidgandet av Ekenäs skärgårds nationalpark

Kungörelse 3.3.2021

Med hänvisning till naturvårdslagens (1096/1996) 22 § tillkännager Forststyrelsen utvidgandet av Ekenäs skärgårds nationalpark i Raseborgs stad.

Till skyddsområdesfastigheten 710-891-1-1 Ekenäs skärgårds nationalpark har genom styckning bifogats 2,1844 ha av det outbrutna området av fastigheten 710-415-1-289 Södergård.

TNro 2020-625680, rekisteröity 27.3.2020

Kungörelsen hålls till påseende på Forststyrelsen nätsidor under 14 dygn.

Kontaktperson: Annukka Rasinmäki, puh. 0206394694

Nyhteter från Ekenäs skärgård

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för skogs- eller gräsbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Folksamlingar vid eldplatserna ökar risken för koronavirusinfektioner. Instruktioner angående coronaviruset

  Ekenäs skärgårds nationalpark

  @luontoonfi     

#ekenässkärgård 
#tammisaarensaaristo