Aktuellt i Ekenäs skärgård

27.6.2022
Varning för skogsbrand gäller. Det är förbjudet att göra upp öppen eld på alla eldplatser, förutom i eldstäder med rökkanaler.

Ut i skärgården utan egen båt - besöksmål och tips

(Uppdaterat 14.6.2022)
Skärgårdsdestinationerna i södra Finland lämpar sig fint för en strandsemester. Långt från stadens larm kan du besöka nationalparkerna eller andra naturskyddsområden för att njuta av havsbrisen och den unika skärgårdsnaturen.
Möjligheterna till lätta dagsutflykter, kryssningar och även övernattningar är många. Du når de olika skärgårdsdestinationerna med vattenbussar och båtar som Forststyrelsens samarbetsföretag tillhandahåller. Vissa destinationer trafikeras dessutom av statens avgiftsfria förbindelsebåtar eller färjor. 
Ut i skärgården utan egen båt - besöksmål och tips (pdf 397 Kb, julkaisut.metsa.fi)

 

Förbindelsebåtstrafik till Jussarö börjar 7.5.

(Updaterad 21.4.2022)

Sommaren på Jussarö börjar i maj. Se förbindelsebåtstrafik tidtabellen (jussaro.net).

 

Utvidgandet av Ekenäs skärgårds nationalpark

Kungörelse 3.3.2021

Med hänvisning till naturvårdslagens (1096/1996) 22 § tillkännager Forststyrelsen utvidgandet av Ekenäs skärgårds nationalpark i Raseborgs stad.

Till skyddsområdesfastigheten 710-891-1-1 Ekenäs skärgårds nationalpark har genom styckning bifogats 2,1844 ha av det outbrutna området av fastigheten 710-415-1-289 Södergård.

TNro 2020-625680, rekisteröity 27.3.2020

Kungörelsen hålls till påseende på Forststyrelsen nätsidor under 14 dygn.

Kontaktperson: Annukka Rasinmäki, puh. 0206394694

Nyhteter från Ekenäs skärgård

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för skogs- eller gräsbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

  Ekenäs skärgårds nationalpark

  @luontoonfi     

#ekenässkärgård 
#tammisaarensaaristo 

Tips för vandraren

Två vandrare sitter på en klippa vid stranden i Repovesi nationalpark.
Friluftslivets ABC: Turplanering