Utvidgandet av Ekenäs skärgårds nationalpark

Kungörelse 3.3.2021

Med hänvisning till naturvårdslagens (1096/1996) 22 § tillkännager Forststyrelsen utvidgandet av Ekenäs skärgårds nationalpark i Raseborgs stad.

Till skyddsområdesfastigheten 710-891-1-1 Ekenäs skärgårds nationalpark har genom styckning bifogats 2,1844 ha av det outbrutna området av fastigheten 710-415-1-289 Södergård.

TNro 2020-625680, rekisteröity 27.3.2020

Kungörelsen hålls till påseende på Forststyrelsen nätsidor under 14 dygn.

Kontaktperson: Annukka Rasinmäki, puh. 0206394694

Nyhteter från Ekenäs skärgård

  Ekenäs skärgårds nationalpark

  @luontoonfi     

#ekenässkärgård 
#tammisaarensaaristo