Aktuellt i Ekenäs skärgård

26.1.2022
Kolla de regionala koronainstruktionerna före din utflykt eller besök till ett naturum.

Limingovikens naturum är stängt 1.1.-4.2.2022. Finlands naturcentrum Haltia är stängt 10.1.–1.2.2022 och Kolis naturum Ukko är stängt 1.1.–20.2.2022. Kuusamos kundtjänst Karhuntassu är stängt 13.1.-31.1.2022.

I andra naturum i Finland, skall man bära mask och hålla 2 meters avstånd till andra besökare. Koronapass kan även frågas, och/eller antalet besökare begränsas. Mera information finns på naturums webbplats. Längden av restriktionerna varierar regionalt. Mera regional information kan läsas på på Regionalförvaltningsverkets webbplats.

 

Utvidgandet av Ekenäs skärgårds nationalpark

Kungörelse 3.3.2021

Med hänvisning till naturvårdslagens (1096/1996) 22 § tillkännager Forststyrelsen utvidgandet av Ekenäs skärgårds nationalpark i Raseborgs stad.

Till skyddsområdesfastigheten 710-891-1-1 Ekenäs skärgårds nationalpark har genom styckning bifogats 2,1844 ha av det outbrutna området av fastigheten 710-415-1-289 Södergård.

TNro 2020-625680, rekisteröity 27.3.2020

Kungörelsen hålls till påseende på Forststyrelsen nätsidor under 14 dygn.

Kontaktperson: Annukka Rasinmäki, puh. 0206394694

Nyhteter från Ekenäs skärgård

  Ekenäs skärgårds nationalpark

  @luontoonfi     

#ekenässkärgård 
#tammisaarensaaristo