Kundservice och vägledning

Avfallshantering

  • Det finns inga avfallskärl på området , d.v.s. var och en ansvarar själv för sin avfallshantering. Detta betyder att vandraren själv tar ansvar för sitt skräp genom att föra bort det från terrängen till sortering.
  • Läs mer om skräpfritt friluftsliv.

WC

  • Det finns inte någon WC på naturskyddsområdet.

Övernattning

Tillgängliga tjänster

  • Det finns inga tillgängliga tjänster på området; stigen är ställvis ganska brant och vid regn är den mjuk.

Övrig service i omnejden

  • De närmaste servicecentren är Esbo centrum och Esboviken. Livsmedel kan man inhandla bl.a. i Köklax.

Kundservice

Finlands naturcentrum Haltia : info(at)haltia.com, tfn. +358 (0)40 163 6200