Kundservice och vägledning

Avfallshantering

  • Det finns inga avfallskärl på området , d.v.s. var och en ansvarar själv för sin avfallshantering. Detta betyder att vandraren själv tar ansvar för sitt skräp genom att föra bort det från terrängen till sortering.
  • Läs mer om skräpfritt friluftsliv.

WC

  • Det finns inte någon WC på naturskyddsområdet.

Övernattning

Tillgängliga tjänster

  • Det finns inga tillgängliga tjänster på området; stigen är ställvis ganska brant och vid regn är den mjuk.

Övrig service i omnejden

  • De närmaste servicecentren är Esbo centrum och Esboviken. Livsmedel kan man inhandla bl.a. i Köklax.

Kundservice

Finlands naturcentrum Haltia : info(at)haltia.com, tfn. +358 (0)40 163 6200 

Områdesplanerare inom Forststyrelsens kundtjänst    

Finlands Naturcenter Haltia, tel: 040 163 6200, info(at)haltia.com

Sydöstra Finland: Pekka Koponen, tel: 0206394238

Huvudstadsregionen: Liisa Neuvonen tel: 0206394638

Västra Nyland: Anne Muuri, tel: 0206394708

Egentliga Finland: Laura Lehtonen, tel: 0206394659

Kvarken och Södra- och Mellersta Österbotten: Tuija Warén, tel:  0206395282 

Satakunta: Marjo Kekki, tel: 0206394266

E-post: förnamn.efternamn(at)metsa.fi