Vad kan man göra i Esboviken?

Vandra i naturen

På Esbovikens naturskyddsområde kretsar en cirka 1 kilometer lång stig.

Skåda fåglar

Esboviken hör till det riksomfattande skyddsprogrammet för fågelvatten. Områdets vassruggar och strandängar erbjuder lägliga förhållanden för många fågelarter. Även under flyttider rastar bl.a. flera vadare på ängarna.

Fiska

I Mankby å är det tillåtet att fiska ifall man har den nya fiskevårdsavgiften (eraluvat.fi)Fiskaren bör granska fiskebegränsningarna via Tjänsten med information om fiskebegränsningar under adressen kalastusrajoitukset.fi.