Kartor över och kommunikationer i Esboviken

Kommunikationer

Esbovikens naturskyddsområde ligger söder om Ring III:an på gränsen mellan Esbo och Kyrkslätt.

Med bil

  • Från Ring III:an tar man av vid Esbovikens avtag till Köklaxleden, och fortsätter med denna mot Esboviken.
  • Kommer man från Västerleden tar man av norrut till Köklaxleden.
  • Från Köklaxleden vänder man mot Glasdalen, alltså västerut, i enlighet med skyltningen mot Köklax sportplan och Mankby hållplats. Naturskyddsområdets lilla parkeringsplats ligger vid ändan av den kurviga Glasdalsvägen, efter ett kort sandvägsavsnitt.

Parkeringsplatsen är noggrannare angivna nere på sidan under rubriken Lämpliga startpunkter.  

Med allmänna kommunikationer

Lämpliga startpunkter

  • Naturskyddsområdets enda parkeringsplats ligger på Glasdalen (Glasdalen 20, Esbo) i områdets norra del. Stigen som löper på området börjar vid parkeringsplatsen.    

Kartor

Elektroniska kartor

Övriga kartor

Esbovikens naturskyddsområde är tämligen litet. Du kan skriva ut kartan ovan och ta den med dig. Man behöver vanligtvis inte en karta för att vandra på stigen.

  • GT utflyktskarta Södra Finland, 1:250 000. Karttakeskus 2019. Kartan kan köpas bl.a. från Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.
  • Terrängkarta L413, 1:50 000. Kartor kan köpas från Karttakeskus och Landmäteribyråer.
  • Terrängkarta nummer 2032 12, 1:20 000. Kartor kan köpas från Karttakeskus och Landmäteribyråer.
  • Huvudstadsregionens telefonkatalogskarta 47 - CO/76
  • Nyland vägkarta, 1:150 000, 2011. Kartan kan köpas bl.a. från Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Esbovikens karta i Utflyktskarta.fi.

Parkeringsplats

Lasilaakso  

  • Lasilaakso 20, Espoo

För att underlätta användningen av navigator används det finska ortsnamnet vid vägbeskrivningen.