Sulaoja källa

Sulaoja källa, som är av en liten tjärns storlek, är ett gammalt heligt ställe för samerna. Källans vatten kommer från Luomusjoki. Älvens vatten sugs upp i sand- och gruslagren och mynnar ut i Sulaoja källa då det träffar på oigenomträngligt moränlager eller berggrund.

Bild: Pilvi Ingebridsen.

Ändan av Kevos kanjon

För många är utsikten som breder ut sig vid Kevo kanjons södra ända bekant redan från fotografier. Utsikten över ravindalen som breder ut sig vid ens fötter ser ytterst massivt ut för finska förhållanden.

Fiellus vattenfall

Den fotogeniska Fiellujoki faller som ett 26 meters vattenfall ned i Kevos kanjon. Dimmolnet som uppkommer vid vattenfallet förser växtligheten under vattenfallet med fuktighet vida omkring.

Fiellufallet. Bild: Tuomas Pyhtilä/Vastavalo.