Kuivi leden, Sulaoja - Guivi - Sulaoja, 86,5 km

Trappor i trä leder upp för den trädbeklädda fjällsluttningen.

Kuivileden är en medelsvår led, som huvudsakligen går på fjällområdet. Leden är tydligt markerad men ställvis finns där stenar och blockmark. Utmed leden finns det några krävande uppförsbackar och ett par åar, som man är tvungen att vada över. Det lönar sig att reservera 4 - 7 dagar för att vandra Kuivileden.

Suttesája - Luopmošjohka, 2 km

Suttesája dvs. Sulaoja är ledens södra startpunkt. Leden går i början i fjällbjörkskog i kuperad terräng och går till slut ner till Luopmôsjohka-åns tältningsområde. Den här etappen går över lättframkomlig sandmo.

Luopmošjohka - Ruktajávri, 10 km

Efter ån Luopmôsjohka går leden uppe på en ås mellan sjöarna Luomusjärvet (Luopmošjávrrit) fram till Ruktajávri ödestuga. På åsen går leden hela tiden i kuperad terräng, så det finns små uppförs- och nedförsbackar längs hela sträckan. Före Ruktajärvi ödestuga går leden ner till ett smalt, låglänt näs mellan två sjöar. Leden är något stenig men trots det lättframkomlig. I närheten av ödestugan finns det en kåta för dagsbruk.

Ruktajávri - Njávgoaivi, 6 km

Från Ruktajärvi ödestuga går leden upp på kalfjället genom fjällbjörkskogen. Leden går sedan ner i en fjälldal och stiger åter upp på kalfjället innan den går ner till Njávgoaivi ödestuga. Utanför ödestugan finns det en kåta för dagsbruk. Det här är den mest lättframkomliga etappen längs hela Kuivileden.

Njávgoaivi - Áhkojoga gámme, 7,5 km

Från ödestugan går leden nedför en svagt sluttande backe lite på en kilometer, varefter man har ett vad över ån Njávgoaijohka. Efter vadet stiger leden åter, dock inte ända upp till kalfjället utan till fjällbjörkskogen. Före torvkåtan (Áhkojoga gámma) går leden i något kuperad terräng i fjällbjörkskogen. Längs leden finns det några fjällbäckar, som man är tvungen att vada över.

Áhkojoga gámme - Kuivi ödestuga, 10 km

Efter torvkåtan börjar leden stiga upp på kalfjället och håller sig där största delen av etappen. Några gånger går leden dock ner till fjällbäckar. Nedförsbacken till ån Čeavrresjohka är mycket brant, likaså stigningen tillbaka därifrån. Slutet av etappen består av jämn, öppen fjällhed, med mycket stenar och blockmark. Kuivi ödestuga syns redan på över en kilometers avstånd när man närmar sig den i det öppna fjällandskapet.

Kuivi ödestuga - Guivifjällets topp - Kuivi ödestuga, 8 km

Från ödestugan går en fyra kilometer lång led upp till Guivifjällets topp (641 m). Det är en oavbruten stigning längs den steniga fjällsluttningen. Man kommer tillbaka samma väg. Från leden upp till Guivifjället avgår en stig till Outakoski och vidare därifrån till naturreservatets gräns.

Kuivi ödestuga - Fiellogahjohka, 13 km

Från fjällområdet till kanjonområdet först den 15.6. årligen

Sträckan mellan Kuivi ödestuga och Buordnajohka-åns är tämligen lättframkomlig och jämn terräng. Leden går på gränsen mellan fjällbjörkskogen och kalfjället, mellan skogklädda berg. Leden går först i jämn och lättframkomlig terräng över fjällmyrar och genom fjällbjörkskog. Därefter kommer du till kanjonområdet, där vandring endast är tillåtet den 15 juni. Mellan fjällen Ulloroadjá och Bođosroadjá leden går mycket brant ner till två fjällbäckar, och efter dem en mycket brant stigning. Strax därefter börjar en lång nedförsbacke mot Fiellu vattenfall. Leden går sakta neråt på en sträcka av flera kilometer men slutar i en brant backe ner i kanjonen. I backen finns det trappor.

Fiellogahjohka - Suohpášája, 6,5 km

Den här etappen startar med ett vad över ån Fiellogahjohka vid ett vajerförsett vadställe. Efter det stiger leden brant, från kanjonen till kalfjället. Stigningen är lång men den blir mindre brant ju högre upp på fjället man kommer. Leden går omväxlande på kalfjället och i fjällbjörkskogen. Några gånger dyker leden brant ner till en fjällbäck för att sedan igen kliva upp på den motsatta sluttningen. Etappen slutar i trappor, som för brant ner till en liten bäck. Den här etappen är stenig och ställvis finns det löst jord- och stenmaterial längs den, vilket gör den svårframkomlig.

Från bäcken går leden brant uppför trappor. Till en början går leden i fjällbjörkskogen och närmar sig småningom kanjonen. Sedan går leden en tid på kanten av kanjonen tills den når hela ledens landskapsmässigt finaste plats, där man har en fantastisk utsikt över hela Kevo kanjon. Slutet av leden fram till följande tältningsområde går genom fjällbjörkskog, och etappen slutar åter i en brant men kort nedförsbacke ner till en bäck. Vid tältningsområdet finns det också en timmerkåta för dagsbruk.

Suohpášája - Ruktajávri, 11,5 km

Efter den branta stigningen i början av etappen blir sluttningen mindre brant, och leden fortsätter med en ungefär två kilometer lång stigning. Leden går längs den här etappen hela tiden på kalfjället och korsar ställvis små fjällbäckar. Vid leden ligger ett stort flyttblock och efter finns det åter en brant men kort nedförsbacke. Etappen är mycket stenig, vilket gör den svårframkomlig. Från Geavvogeašláttu till Ruktajávri ödestuga går leden genom lättframkomlig fjällbjörkskog på svagt kuperad sandmo. I närheten av ödestugan finns det en kåta för dagsbruk.

Ruktajávri - Luopmošjohka, 10 km

Efter Ruktajávri ödestuga går leden till en början längs ett smalt näs mellan två sjöar. Leden stiger snart upp på åsen mellan sjöarna Luomusjärvet (Luopmošjávrrit) och för vandraren till Luopmošjohka-åns tältningsområde. På åsen går leden hela tiden i kuperad terräng, så det finns små uppförs- och nedförsbackar längs hela sträckan på åsen. Leden är ganska stenig, men trots det rätt så lättframkomlig.

Luopmošjohka - Suttesája, 2 km

Från Luopmôsjohka-åns tältningsområde startar den sista etappen med en liten stigning upp i den kuperade fjällbjörkskogen. Kevoleden slutar i Suttesája dvs. Sulaoja.

Kuivi leden tältning

Från Sulaoja - Guivi - Sulaoja

Luopmošjohka (2 km)
Ruktajávri (10 km)
Njávgoaivi (6 km)
Áhkojoga gámme (7,5 km)
Kuivin ödestuga (10 km)
Guivi-tunturi - Kuivin ödestuga (8 km)
Fiellogahjohka (13 km)
Suohpášája (6,5 km)
Ruktajávri (11,5 km)
Luopmošjohka (10 km)
Suttesája (2 km)