Friluftsleder och stigar

På Iso-Syöte strövområde finns det 25 km markerade leder. En del av dem går via Syöte rekreationsskogsområde i Pytkynharju. Lederna är markerade med gul målfärg på träden med undantag för UKK-leden som går genom området, vars ruttmarkering är blå.

Ledernas startpunkter

Stigarnas huvudsakliga startpunkt är Syöte naturum. Man kommer också till lederna från Romekangas och Kellarilampi parkeringsplatser.

Naturstigar

 • Huippupolku, 1 km, är en rundslinga, som börjar på Iso-Syöte fjällkrön, vid Tunturihotellis parkeringsplats. Stigen går till fjällets krön och återvänder sedan till hotellet. Stigens informationstavlor förevisar fjällnaturen. Det finns även en broschyr (julkaisut.metsa.fi) över stigen (på finska och engelska).
 • Skogens vingslag, 0,5 km, är en rundslinga, som löper från Syöte naturumets gård och går i gammelskogen kring naturumet. Stigen skildrar livet för områdets stannfåglar och dess förhållande till den omgivande naturen. Naturstigen är öppen året runt. Under sommartiden kan stigen rundas med rullstol med biträde.
  • Service: Skärmskydd.
  • Sevärdheter: Hackspettens hackträd och kungsörnens bo med kungsörn träskulptur.
 • Naavaparta naturstig, cirka 3, km, är en rundslinga, som går från Syöte naturum och går delvis över Syöte nationalparks område.
 • Kellarilampi naturstig, 0,9 km, är en rundslinga, som går över Syöte rekreationsskogs område i Pytkynharju. På stigen får man bekanta sig med åsar, myrtjärnar och med myrens historia. Stigen kan rundas med rullstol i sin helhet. Det finns även en broschyr (julkaisut.metsa.fi) över stigen (på finska och engelska).
  • Service: Parkeringsplatsen, dit det är 200 m från Poijula-Ranua vägen. Ett skärmskydd och ett torrdass, fiskebryggor samt en båt/kanotbrygga, som alla är tillgängliga med rullstol. I Kellarilampi är mete och isfiske tillåtet med stöd av allemansrätten.
  • Sevärdheter: Pytkynharju åsskyddsområde.

Rundslingor

 • Syöterundan, 17 km, är en rundslinga, som huvudsakligen går över Syöte rekreationsskogs område och rundar Iso-Syöte fjäll. Stigen har förbindelse till Kellarilampi naturstig samt till Pytkynharju och Riihikumpu stugområden.

Övriga leder

 • Romevaara stig 5,8km, är en genväg från Iso-Syöte fjällkrön till Romevaara. Det finns en rundslinga i Romevaara fjällkrön.
  • Sevärdeheter: Från fjällets krön breder utsikten ut sig över strövområdets fjäll- och skogslandskap
 • UKK-leden: UKK-ledens västra gren Pintamo-Naamanka som anländer till Syöte från söder ansluter sig till Syöterundan på Pytkynharju. Efter Riihikumpu stugområde tar UKK-leden av mot Syöte naturum, varifrån leden fortsätter genom Syöte nationalpark till Posio.

Skidleder

Det finns sammanlagt 30 km maskinellt preparerade skidleder. FM-90 skidspåren (3, 5 och 10 km) är krävande tävlingsspår och Romevaaras spår är medelsvåra terrängskidspår. Syötes skidspårskarta (www.syote.fi, på finska).

Cykelleder

I Syöte finns en ypperlig cykelterräng både för erfarna terrängcyklister och för hela familjens dagsutflykter. I området finns sammanlagt cirka 150 km utstakade leder för terräng- och långfärdscykling. Terrängcykellederna går genom varierande terräng dels genom Syöte nationalpark och Iso-Syöte strövområde, dels utanför dem. Långfärdscykellederna går huvudsakligen längs med bilvägarna i området. Läs mer.

Hundar bör vara kopplade! Bild: Seppo Leinonen.

Hundar bör vara kopplade!