Kundtjänst och vägledning

Syöte naturum: Friluftsrådgivning och guidning, försäljning av kartor och små naturföremål, auditorium för 60 personer, utställningar, café-restaurang och program-service, tel. 020 639 6550. Samtalspriserna är 0,00, snt/min + lokalnätsavgiften (lna) och mobiltelefonavgiften (mta).

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Café

Dagsstugor och skärmskydd

Då varning för terrängbrand utfärdats är det helt förbjudet att göra upp öppen eld på eldplatserna. Se på dagens väder och varningar (ilmatieteenlaitos.fi).

 • Förbudet gäller inte sådan kokskjul och eldplatser som är försedda med tak och fast rökkanal.

Dricksvatten

Vattnet från strövområdets källor och rinnande skogsbäckar är i allmänhet drickbart men vattnet är inte forskat. Naturvatten används på eget ansvar.

Avfallshantering

Det finns inga avafallskärl i nationalparken. Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände. Läs mera om skräpfritt friluftsliv.

Toaletter

 • I Syöte naturum finns det såväl en wc som en tillgänglig toalett.
 • Strövområdets alla rastplatser och stugor är utrustade med ett utedass.
 • Vid Kellarilampi finns det ett torrdass, som är tillgängligt med rullstol.

Övernattning

Tältning och skärmskydd

 • På strövområdet är tältning tillåtet med stöd av allemansrätten.
 • Vid Lauttalampi och Kellarilampi finns det skärmskydd.
 • Uppgörning av eld är tillåtet endast vid skärmskyddens eldplatser.

Övernattning i omnejden

I Syöteområdet finns det ett rikligt utbud med olika övernattningsmöjligheter i hotell, stugor, tältnings- och karavanområden och lantgårdslogi. Tilläggsinformation

Uthyrning av utrustning

 • I Syötes område kan man hyra skidor och utfärdsutrustning av flera företåg. Tilläggsinformation

Tillgängliga tjänster

 • I Syöte naturum kan man röra sig med rullstol, och det finns en tillgänglig toalett i byggnaden.
 • Kellarilampi naturstig är i sin helhet framkomlig med rullstol. Vid Kellarilampi finns det ett rastskärmskydd, ett torrdass, fiskebryggor och båt/kanotbryggor för rörelsehindrade.
 • I närheten av Syöte naturumet finns det naturstigen Skogens vingslag, som är tillgänglig med hjälp av följeslagare.

Tjänster som erbjuds av samarbetspartners i Syöte

Följande företag eller andra samarbetspartners erbjuder tjänster i Iso-Syöte. De har ett samarbetsavtal med Forststyrelsen, och de tillämpar principerna för hållbar naturturism, då de verkar inom området.

Övrig service i omnejden

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.