Kartor över och kommunikationer i Mujejärvi

Mujejärviområdet ligger öster om stamväg 75 (Nurmes - Kuhmo). Från Mujejärvi är det är 40 km till Nurmes och 174 km till Joensuu.

Kommunikationer

Med bil

 • Från Nurmes - Kuhmo -vägen (nr 75) är det skyltning till alla parkeringsplatser i Mujejärvi:
  • från Kolkonjärvi till Hiltuslahti (19 km),
  • från Ukonvaara till Peurakangas (5 km), till Uuronrotko (1 km) samt
  • från Iso Parvajärvi till Talvilahti (15 km). I Iso Parvajärvi på vägen mellan Nurmes och Kuhmo (nr 75) står det inte Talvilahti, utan Mujejärvi 27 km (antalet kilometer anger vägen till Hiltuslahti). Till Talvilahti kommer man genom att följa skyltningen till Tetrijärvi. När det står Tetrijärvi 4 km i korsningen ska man inte svänga av mot hyresstugan i Tetrijärvi, utan köra cirka 1 km till direkt till Talvilahti parkeringsplats.
 • Vintertid kan man komma bara i närheten av Uuronrotko parkeringsplats med bil.

Med allmänna kommunikationer

Lämpliga startpunkter

 • Från parkeringsplatserna vid Uuronrotko, Peurakangas, Hiltuslahti och Talvilahti går vandringsleder åt olika håll i Mujejärviområdet.
 • Ledernas startpunkter
 • Småbåtshamnar finns i närheten av Hiltuslahti och Talvilahti parkeringsplatser.

Kartor

 

Övriga kartor

 • Terrängkartor Q531 och Q532, 1:50 000. Kartorna kan köpas bland annat från Lantmäteribyråer och Karttakeskus.
 • Terrängkartblad nummer 4324 04 och 07, 1:20 000. Kartorna kan köpas bland annat från Lantmäteribyråer och Karttakeskus samt i välförsedda bokhandlar.
 • GT vägkarta Östra Finland, 2010, 1:250 000. Kartan kan köpas bl.a. från Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.

Försäljningsställen för kartorna

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Mujejärvis karta i Utflyktskarta.fi.