Kundtjänst och vägledning

 • Det finns informationstavlor vid parkeringsplatserna Uuronrotko, Peurakangas, Hiltuslahti och Talvilahti.
 • Mer information om Mujejärviområdet finns att få på Kolis naturum Ukko.

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Eldplatser

Eldplatser finns

 • vid Peurakangas, Hiltuslahti och Talvilahti parkeringsplatser,
 • vid skärmskydden och tältplatserna,
 • utanför Tammikämppä ödestuga samt.

När varning för skogsbrand eller risk för gräsbrand råder är det förbjudet att göra upp eld. Kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi).

Dricksvatten

 • Det finns brunnar vid parkeringsplatserna Peurakangas och Talvilahti samt vid Tammikämppä ödestuga. Brunnsvattnets drickbarhet har undersökts.

Avfallshantering

 • Vid Hiltuslahti parkeringsplats finns ekopunkt, där man kan sortera flaskor, burkar och blandavfall. Bioavfall kan läggas i torrtoaletterna.
 • Läs mer om skräpfritt friluftsliv.

Toaletter

Torrtoaletter finns

 • på Uuronrotko, Peurakangas, Hiltuslahti och Talvilahti parkeringsplatser,
 • vid skärmskydden och tältplatserna,
 • i samband med Tammikämppä ödestuga samt.

Övernattning

Tältning och skärmskydd

 • Områdets enda tältningsområde finns på södra stranden av Mujejärvi nära Hiltuslahti parkeringsplats. Det är möjligt att tillfälligt tälta också på andra platser inom området. Tältning rekommenderas vid alla eldplatser och skärmskydd.

Det finns fyra skärmskydd på området

 • Uuronrotko skärmskydd på stranden av en liten tjärn, på bottnen av Uuronrotko
 • Mujeniemi skärmskydd på södra stranden av Mujejärvi
 • Hiltuslahti skärmskydd finns på södra stranden av Mujejärvi i närheten av Hiltuslahti parkeringsplats
 • Tetrijärvi skärmskydd på östra stranden av Tetrijärvi

Ödestuga

 • Tammikämppä ödestuga lämpar sig för kortvarig övernattning året om. Den ligger på södra stranden av Mujejärvi, 2 km från Peurakangas parkeringsplats.

Hyresstuga

Övernattning i omnejden

Service för rörelsehindrade

 • Det finns ingen service för rörelsehindrade på området.

Service för båtfolk

 • Småbåtshamnar finns vid Hiltuslahti och Talvilahti parkeringsplatser.

Övrig service i omnejden