Kundtjänst och vägledning

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

  • Butiker och matställen finns i Salos centrum ca 10 km från Vaisakko.
  • På området finns ingen eldplats eller ställe att ta dricksvatten.

Avfallshantering

  • Det finns inga avfallskärl i terrängen, så var och en sköter själv om sitt skräp genom att föra bort det från området. Läs mer om skräpfritt friluftsliv.

Toaletter

  • Det finns inga toaletter på området.

Övernattning

  • Det är förbjudet att övernatta på området.

Service för rörelsehindrade

  • På området finns ingen service för rörelsehindrade.
  • Då man planerar en tur på området är det bra att komma ihåg, att terrängens kupering och eventuellt hala spångar försvårar framkomligheten.

Övrig service i omnejden