Kartor över och kommunikationer till Vaisakko

Vaisakko naturskyddsområde är beläget söder om stamväg (110) Åbo-Salo, på västra stranden av Halikkoviken.

Kommunikationer

Med bil

Till Vaisakko kan man komma från Åbo- och Salohållet samt från Kimito och Sagu.

  • Till Vaisakko kan man komma från Åbo- och Salohållet med stamväg nr 110. Från stamvägen tar man av till Kokkilantie (väg nr 1835), där det finns en vägvisare till Angelniemi. Fortsätt ca 700 m längs den och ta sedan till vänster till Lehtiniementie, enligt en vägvisare där det står "Lehtiniemi". Fortsätt 1,5 km längs denna väg och ta sedan av till vänster vid vägvisaren där det står Vaisakko och kör 400 m framåt till parkeringsplatsen.
  • Om du kommer från Kimito ska du fortsätta mot Angelniemihållet (väg 1835) och därefter med landsvägsfärjan till Kokkilantie (väg 1835). Fortsätt 9 km rakt fram mot Salo, tills du tar av till höger ca 700 meter före stamväg (väg 110) till Lehtiniemi. Fortsätt 1,5 km längs denna väg och ta sedan av till vänster vid vägvisaren där det står Vaisakko och kör sedan 400 m framåt till parkeringsplatsen.
  • Fortsätt från Sagu längs Sagu-Kimitovägen (väg nr 181) mot Kimitohållet. Ta av till vänster till Järvenkyläntie, som leder till Kokkila. Fortsätt 9 km längs Kokkilantie (väg 1835) rakt fram mot Salo tills du tar av till höger ca 700 meter före stamväg (väg 110) till Lehtiniemi. Fortsätt 1,5 km längs denna väg och ta sedan av till vänster vid vägvisaren där det står Vaisakko och 400 m framåt till parkeringsplatsen.

Med allmänna kommunikationer

  • Man kan inte komma ända fram till Vaisakko naturskyddsområde med allmänna kommunikationer. Det går ändå bussturer från Sagu, Kimito och Salo till korsningen av Kokkilantie och stamväg 110, varifrån det är 2,5 km till Vaisakkos parkeringsplats. Bussförbindelser och tidtabeller finns på Matkahuollos nätsidor (matkahuolto.fi).

Lämpliga startpunkter

Kartor

Elektroniska kartor

 

Övriga kartor

  • GT utflyktskarta Södra Finland, 1:250 000. Karttakeskus 2019. Kartan kan köpas bl.a. från Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.
  • Terrängkarta nr 2021 08, 1:20 000. Kartan finns till salu hos Karttakeskus och Lantmäteribyråer.
  • Terrängkarta EUREF nr L 3341, 1:25 000. Kartan finns till salu hos Karttakeskus och Lantmäteribyråer.

Försäljningsställen för kartor

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Vaisakkos karta i Utflyktskarta.fi.