Kontrollera varningarna

Då det råder varning för skogs- eller gräsbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Folksamlingar vid eldplatserna ökar risken för koronavirusinfektioner. Instruktioner angående coronaviruset

Instruktioner för att vistas och färdas i Vaisakko

På Vaisakko naturskyddsområde är det

tillåtet

 • att färdas till fots och på skidor
 • att färdas på vattenområden med vattenfarkoster med undantag för eventuella områden med tillträdesförbud

begränsat

 • Det rekommenderas att man inte rör sig på vassruggs- och vattenområdet under fåglarnas häckningstid 1.5 – 1.7.

förbjudet

 • att plocka nyttosvampar och bär.
 • att slå läger och göra upp öppen eld
 • att skada växtligheten att ta övriga levande och döda växter och delar av dem
 • att jaga och fiska samt döda, fånga och ofreda vilda ryggradsdjur eller att förstöra deras bon
 • att ta marksubstanser eller gruvmineral och att skada markgrunden eller berggrunden
 • att låta sällskapsdjur gå lösa
 • att köra med motordrivna fordon
 • att skräpa ner eller förstöra friluftsanordningar

Förberelser

Mobiltelefonens hörbarhet

 • Även om Finlands mobiltelefonnät är täckande kan det finnas områden med radioskugga på naturskyddsområde. Kontrollera mobiltelefonnätets hörbarhet från din egen telefonoperatör. Dessutom finns det alltid platser, där mobiltelefonen inte fungerar eller där samtalen har störningar. I sådana situationer kan det hjälpa att t.ex. söka sig till någon öppen plats som befinner sig högre än den omgivande terrängen och/eller ta bort mobilens SIM-kort under den tid man ringer nödsamtalet. Man bör också ta i beaktande, att olika mobiltelefoner har olika god hörbarhet.
 • Det lönar sig att hålla telefonen varm och ha mat och dryck med sig. Vissa telefonmodeller fungerar inte vid köldgrader, så det är viktigt att låta någon veta den planerade rutten och tidtabellen. För att du ska ha tillräckligt med ström i din telefon är det bäst att du tar med exempelvis en reservströmkälla, ett reservbatteri eller en gammal telefon med fungerande batteri.

Utrustning och säkerhet

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under din utflykt, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, ring numret 112. Noggrannare anvisningar finns här (utinaturen.fi).