Instruktioner för att vistas och färdas i Vaisakko

På Vaisakko naturskyddsområde är det

tillåtet

 • att färdas till fots och på skidor
 • att färdas på vattenområden med vattenfarkoster med undantag för eventuella områden med tillträdesförbud

begränsat

 • Det rekommenderas att man inte rör sig på vassruggs- och vattenområdet under fåglarnas häckningstid 1.5 – 1.7.
 • För annan verksamhet än den som ingår i allemansrätten behövs i regel Forststyrelsens tillstånd. Sådana tillstånd är bl.a. forskningstillstånd och anmälningar angående större evenemang. Tilläggsuppgifter angående erforderliga tillstånd: forsknings- och rörelsetillstånd (metsa.fi) och anmälan angående evenemang (metsa.fi).

förbjudet

 • att plocka nyttosvampar och bär.
 • att slå läger och göra upp öppen eld
 • att skada växtligheten att ta övriga levande och döda växter och delar av dem
 • att jaga och fiska samt döda, fånga och ofreda vilda ryggradsdjur eller att förstöra deras bon
 • att ta marksubstanser eller gruvmineral och att skada markgrunden eller berggrunden
 • att låta sällskapsdjur gå lösa
 • att köra med motordrivna fordon
 • att skräpa ner eller förstöra friluftsanordningar

Förberelser

Mobiltelefonens hörbarhet

 • Även om Finlands mobiltelefonnät är täckande kan det finnas områden med radioskugga på naturskyddsområde. Kontrollera mobiltelefonnätets hörbarhet från din egen telefonoperatör. Dessutom finns det alltid platser, där mobiltelefonen inte fungerar eller där samtalen har störningar. I sådana situationer kan det hjälpa att t.ex. söka sig till någon öppen plats som befinner sig högre än den omgivande terrängen och/eller ta bort mobilens SIM-kort under den tid man ringer nödsamtalet. Man bör också ta i beaktande, att olika mobiltelefoner har olika god hörbarhet.
 • Det lönar sig att hålla telefonen varm och ha mat och dryck med sig. Vissa telefonmodeller fungerar inte vid köldgrader, så det är viktigt att låta någon veta den planerade rutten och tidtabellen. För att du ska ha tillräckligt med ström i din telefon är det bäst att du tar med exempelvis en reservströmkälla, ett reservbatteri eller en gammal telefon med fungerande batteri.

Utrustning och säkerhet

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under resan, t.ex. om du går vilse, skadas eller upptäcker en skogsbrand, ring 112. Läs mer om nödsituationer.

112 Suomi -appens logo.

Ladda ner appen 112 Finland (112.fi) till din telefon. När du ringer ett nödsamtal via 112 Finland-applikationen får larmcentralen automatiskt information om var du befinner dig.

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en skidåkare som plockar skräp från pisten.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer