Ankomst till Polcirkeln

26.1.2022
Kolla de regionala koronainstruktionerna före din utflykt eller besök till ett naturum.

Limingovikens naturum är stängt 1.1.-4.2.2022. Finlands naturcentrum Haltia är stängt 10.1.–1.2.2022 och Kolis naturum Ukko är stängt 1.1.–20.2.2022. Kuusamos kundtjänst Karhuntassu är stängt 13.1.-31.1.2022.

I andra naturum i Finland, skall man bära mask och hålla 2 meters avstånd till andra besökare. Koronapass kan även frågas, och/eller antalet besökare begränsas. Mera information finns på naturums webbplats. Längden av restriktionerna varierar regionalt. Mera regional information kan läsas på på Regionalförvaltningsverkets webbplats.

Polcirkelns kommunikationer © Forststyrelsen
 

Polcirkelns strövområde ligger i Rovaniemi, öster om Rovaniemi - Sodankylä -vägen (nr 4, E75) ca 25 km norr om Rovaniemi. Flygplatsen och järnvägsstation ligger i Rovaniemi.

Startpunkter

Ledernas startpunkter ligger vid Vaattunkiköngäs och Vikaköngäs. Makialampi parkeringsplats är belägen vid Vaattunkiköngäs vägskäl varifrån man också kan komma till friluftslederna på området.

Med Buss

Det trafikerar dagligen flera bussturer (matkahuolto.fi) mellan Rovaniemi - Sodankylä och Rovaniemi - Kemijärvi. Bussarna kör längs riksväg nr 4.

Vid Vikajärvi finns det en hållplats, därifrån det är ca 200 m till Vikaköngäs startpunkt.

Makialampi parkeringsplats ligger vid riksväg nr 4. Man kommer till lederna på strövområdet från denna parkeringsplats. Vaattunkiköngäs startpunkt ligger cirka 2,3 km bort.

Med Tåg

Med tåg (vr.fi) kommer du till järnvägsstationen i centrum av Rovaniemi, som ligger cirka 25 km från Polcirkelns strövområde.

Med Bil

Man kan komma till Polcirkelns strövområde genom att köra längs riksväg nr 4 (E75), vid vilken det finns vägskyltar till de olika startpunkterna.

Vaattunkiköngäs parkeringsplats, Vaattunkikönkääntie 219, 96900 Vikajärvi. Vinterunderhåll.
Plats för cirka 40 bilar.

Makialampi parkeringsplats ligger vid riksväg nr 4, i Vaattunkiköngäsvägens vägskäl. Vinterunderhåll. Plats för cirka 15 bilar.

Vikaköngäs parkeringsplats, Sodankyläntie 2508, 97510 Rovaniemi. 
Sväng till parkeringsplatsen från riksväg 4 (E75), nära byn Vikajärvi. Vinterunderhåll. På vintern finns det plats för 10-15 bilar. Längs plogade vägen som leder till ett skärmskydd området finns 3 parkeringsplatser, där det inte finns vinterunderhåll.
På sommaren finns det parkeringsplats för cirka 40-50 bilar.