Instruktioner och regler för Polcirkelns strövområde

Polcirkelns strövområde är ett naturobjekt med vildmarkskaraktär som lämpar sig för utflykter året runt. Nordbottens stadsnära natur gör det möjligt att enkelt få uppleva frodig natur på holmarna i älven, vackra myrar och gamla skogar. Det är viktigt att du tar reda på fakta om parken i förväg och förbereder din utflykt noggrant genom att läsa anvisningar.

Respektera naturen
Röra sig i strövområden 
Slå läger 
Göra upp eld 
Skräpfritt friluftsliv 
Fiska 
Plocka bär och svamp eller växter
Andra regler och anvisningar
Förbjudna aktiviteter 
Högsäsong
Säkerhet

Respektera naturen

Läs mer om Etikett i friluftslivet.

Det är förbjudet att låta husdjur springa fritt. Hundar och andra sällskapsdjur är välkomna, men endast kopplade.

Röra sig i strövområden och slå läger

Det är tillåtet att röra sig och slå läger enligt allemansrätten (ymparisto.fi)

Det rekommenderas att slår läger på omedelbar närhet av de eldplatser och stugor som är markerade på kartan och i terrängen. Eldplatser och stugorna finns listade på Service-sidorna. Alla stugor, vindskyddor och eldplatser finns på Utflyktskarta.fi.

Göra upp eld 

Det är tillåtet att göra upp öppen eld på de underhållna eldplatser som finns markerade på kartan och i terrängen, och enbart med den ved som förts till platsen för ändamålet. Ansvaret ligger alltid på den som tänder elden. 

Användning av stormkök är tillåten på platser där det är tillåtet att röra sig.

När det råder varning för terrängbrand är användning av vildmarkskök inte tillåten på grund av risken för gnistbildning.

Att göra upp öppen eld är förbjudet överallt, också på markerade eldplatser, när varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) har utfärdats för området. Förbudet gäller inte kokskjul eller andra eldstäder som är utrustade med skorsten.

Skräpfritt friluftsliv  

I Polcirkeln området finns inga blandavfallskärl. Det du hade med dig när du kom tar du med dig när du går. Vid ledernas startpunkter i Vikaköngäs och Vaattunkiköngäs finns det ekopunkterna.

Toaletter i Vikaköngäs och Vaattunkiköngäs startpunkter töms genom sugtömning, därför får man inte lägga matrester i dem. I övriga torrtoaletten kan man läggä små mängder matrester och annat bioavfall.

Små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände på eldplatserna eller i ödestugornas eldstäder. Annat avfall, såsom förpackningar som innehåller aluminiumfolie eller plast, får inte brännas i brasan eftersom det kan ge upphov till icke-nedbrytbart avfall och giftiga gaser.

Läs mer om skräpfritt friluftsliv.

Fiska 

Att spöfiska är tillåtet med fiskevårdsavgift (eraluvat.fi) eller med separat fisketillstånd från Forststyrelsen. 

Fisketillstånd för Vikaköngäs rekreationsfiskeområde (tillståndsområde 2565, eraluvat.fi) kan köpas från Forststyrelsens nätbutik för jakt- och fisketillstånd (eraluvat.fi) eller via Pilke-husets kundtjänst. 

Fiskaren bör granska fiskebegränsningarna via Tjänsten med information om fiskebegränsningar under adressen kalastusrajoitus.fi.

Plocka bär och svamp eller växter 

Det är tillåtet att plocka bär och matsvamp.

Det är förbjudet att ta eller skada träd, buskar eller andra växter eller delar av dem, förutom matsvampar.

Andra regler och anvisningar 

Forskningsverksamhet, organiserade evenemang och till exempel inspelning av filmer eller reklam i terrängen kräver alltid tillstånd från Forststyrelsen. Ytterligare information om obligatoriska tillstånd: forsknings- och rörelsetillstånd (metsa.fi) samt tillstånd och anmälningar gällande evenemang (metsa.fi).

Att använda Polcirkelns strövområdes leder och konstruktioner i affärsverksamhet är alltid avgiftsbelagt, och för upprepad företagsanvändning krävs ett avtal med Forststyrelsen (metsa.fi). Dagsvisa användningsavgifter betalas i webbutiken Eräluvat (eraluvat.fi).

Jakt har begränsats i Polcirkelns strövområde (Vikaköngäs och Vaattunkivaara, Vaattunkiköngäs och Könkäänsaari). Begränsningarna på kartan Utflyktskarta.fi.

Förbjudna aktiviteter 

  • Att köra motorfordon på andra ställen än på särskilt anvisade vägar.
  • Att skräpa ner och skada konstruktioner.
  • Att ta eller skada träd, buskar eller andra växter eller delar av dem.
  • Att utföra aktiviteter som stör andra människor.

Högsäsong 

Polcirkeln strövområdet besöks huvudsakligen på sommaren och de snöfattigare tiderna av året. Populära utflyktsmål är i synnerhet öarna vid Vaattunkiköngäs samt Vikaköngäsområdet.

Säkerhet 

Bekanta dig med utflyktsmålet på förhand. Genom att hålla dig till rutten och följa med väderprognoser och varningar (ilmatieteenlaitos.fi) försäkrar du dig om att utflykten blir lyckad. Ta också reda på om det råder varning för terrängbrand.

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under resan, t.ex. om du går vilse, skadas eller upptäcker en terrängbrand, ring 112. Läs mer om nödsituationer.

112 Suomi -appens logo.

Ladda ner appen 112 Finland (112.fi) till din telefon. När du ringer ett nödsamtal via 112 Finland-applikationen får larmcentralen automatiskt information om var du befinner dig.

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer