Besök Kuhmos naturum Petola

Byggnad. Det finns en sjo i bakgrunden och trader.

 

Öppettider år 2023

Kuhmos naturun Petola är stängt på vintern.

Temperaturen i naturumet har sänkts och därför kan vi inte ta emot grupper under vintertiden.

Vi betjänar via telefon och mail.

Rätten till ändringar förbehålls.

Kontaktuppgifter

Adress: Lentiirantie 342, 88900 Kuhmo 
Telefon: 0206 39 6380 Samtalspriserna är 0,00, snt/min + lokalnätsavgiften (lna) och mobiltelefonavgiften (mta).
E-post: petola(at)metsa.fi

Kommunikationer och kartor

Med bil

  • Naturumet ligger längs väg nr 912 från Kuhmo till Suomussalmi, cirka 3 km från centrum.

Karta över Kuhmos naturum Petolas kommunikationer.

Med allmänna kommunikationer

Till fots eller med cykel

  • Från Kuhmo centrum går en gång- och cykeltrafikled till naturumet.

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer