Tegelbruksbacken-Norrfjärdens instruktioner och regler

Instruktioner för att röra sig i Tegelbruksbacken-Norrfjärden

tillåtet

begränsat

 • göra upp öppen eld, vilket endast är tillåtet på för ändamålet anvisade platser.
 • fiska, som är tillåtet enligt fiskelagen. Fiskaren bör granska fiskebegränsningarna via Tjänsten med information om fiskebegränsningar under adressen kalastusrajoitukset.fi.
 • jaga älg, vilket är tillåtet för den lokala jaktföreningen med Forststyrelsens tillstånd.
 • För annan verksamhet än den som ingår i allemansrätten behövs i regel Forststyrelsens tillstånd. Sådana tillstånd är bl.a. forskningstillstånd och anmälningar om större evenemang.

förbjudet

 • Observera att det är förbjudet att göra upp eld även på eldplatser då varning för skogsbrand eller risk för gräsbrand har utfärdats. Kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi). Förbudet gäller inte sådan kokskjul och eldplatser som är försedda med tak och fast rökkanal.
 • låta sällskapsdjur gå lösa
  • Hundar är välkomna, men bör hållas kopplade. Löst springande hundar kan skrämma såväl andra vandrare som boskap på bete.
 • mata de betande djuren
 • öppna beteshagarnas grindar och skada gärdsgårdarna
 • köra med motorfordon på vägar utan tillstånd av markägaren
 • skräpa ner och skada konstruktioner 
 • att ta ved till lägerelden från skogen. Använd endast ved från vedlidret.

Förberedelser

Mobiltelefonens hörbarhet

 • Även om Finlands mobiltelefonnät är täckande kan det finnas områden med radioskugga. Kontrollera mobiltelefonnätets hörbarhet från din egen telefonoperatör. Dessutom finns det alltid platser, där mobiltelefonen inte fungerar eller där samtalen har störningar. I sådana situationer kan det hjälpa att t.ex. söka sig till någon öppen plats som befinner sig högre än den omgivande terrängen och/eller ta bort mobilens SIM-kort under den tid man ringer nödsamtalet. Man bör också ta i beaktande, att olika mobiltelefoner har olika god hörbarhet.
 • Det lönar sig att hålla telefonen varm och ha mat och dryck med sig. Vissa telefonmodeller fungerar inte vid köldgrader, så det är viktigt att låta någon veta den planerade rutten och tidtabellen. För att du ska ha tillräckligt med ström i din telefon är det bäst att du tar med exempelvis en reservströmkälla, ett reservbatteri eller en gammal telefon med fungerande batteri.

Utrustning och säkerhet

 • Tegelbruksbacken-Norrfjärdens stigar går genom lättframkomlig terräng, således är vanliga terrängskor lämpliga för utflykten. 
 • Om du råkar ut för en nödsituation under din utfärd, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, gör en nödanmälan till nummer 112. Information ifall av en nödsituation från Friluftslivets ABC.
 • Det lönar sig också att ta en första hjälpen-förpackning med sig.
 • Friluftslivets ABC:

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under din utflykt, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, ring numret 112. Noggrannare anvisningar finns här (utinaturen.fi).