Instruktioner och regler för Aulanko

Aulanko naturskyddsområde har grundats för att skydda herrgårdsparken i engelsk stil, de tillhörande skogarna, Aulanko fornborg och den allmänt kända landskapssevärdheten. Det är viktigt att du tar reda på fakta om naturskyddsområdet i förväg och förbereder din utflykt noggrant genom att läsa anvisningar och ordningsstadga (pdf 189 Kt, julkaisut.metsa.fi, på finska).

Respektera naturen
Sällskapsdjur
Röra sig i naturskyddsområdet 
Slå läger 
Göra upp eld 
Skräpfritt friluftsliv 
Fiska 
Plocka bär, svamp eller växter
Cykla 
Rida 
Andra regler och anvisningar
Förbjudna aktiviteter
Säkerhet

Respektera naturen

Friluftslivet i Aulanko naturskyddsområde styrs av ordningsstadgan. Det är alltså viktigt att följa den när du rör dig i naturen. Läs mer om Etikett i friluftslivet.

Var vänlig och dela inte innehåll online som bryter mot naturskyddsområdets regler.

Det är förbjudet att låta sällskapsdjuren gå lösa. Hundar och andra sällskapsdjur är välkomna i naturskyddsområde, men endast kopplade.

Röra sig i naturskyddsområdet 

I naturskyddsområdet får man röra sig fritt till fots och på skidor:

 • Bilkörning på ringvägen är tillåten sommartid kl. 8–23.

Slå läger

Det är förbjudet att slå läger.

Göra upp eld

Det är förbjudet att göra upp eld.

Skräpfritt friluftsliv

I Aulanko naturskyddsområde finns det några blandavfallskärl i terrängen sommartid. För bort det du tog med dig.

Fiska

Fiske är förbjudet i tjärnarna i Aulanko naturskyddsområde.

I Aulangonjärvi och det närliggande Vanajavesi får man pilka och meta med stöd av allemansrätten samt kasta med spö om man har fiskevårdsavgift (eraluvat.fi).

För handredskapsfiske ska personer mellan 18 och 69 år betala en fiskevårdsavgift (eraluvat.fi). Om du fiskar med fler än ett spö behöver du dessutom Forststyrelsens spöfisketillstånd för Södra Finland nr 7413 (eraluvat.fi). Tillstånden kan köpas i webbutiken för jakt- och fisketillstånd (eraluvat.fi).

Fiskaren bör granska fiskebegränsningarna via Tjänsten med information om fiskebegränsningar under adressen; kalastusrajoitukset.fi!

Plocka bär, svamp eller växter

Det är tillåtet att plocka matsvamp och skogsbär.

Det är förbjudet att ta eller skada träd, buskar eller andra växter eller delar av dem, förutom matsvampar. Det är förbjudet att samla vilda örter.

Cykla

Enligt ordningsstadgarna (pdf 189 Kt, julkaisut.metsa.fi, på finska) är terrängcykling endast tillåten på för ändamålet lämpliga rutter: ringvägen och på de grusbelagda stigarna. Man har dessutom märkt ut ett krävande terrängcykelspår i området (pdf 5,4 Mt, julkaisut.metsa.fi).

Rida

Det är tillåtet att rida endast på för ändamålet utmärkta vägar och rutter (pdf 934 Kt, julkaisut.metsa.fi, på finska).

Andra regler och anvisningar

För annan verksamhet än den som ingår i allemansrätten behövs i regel Forststyrelsens tillstånd. Sådana tillstånd är bl.a. forskningstillstånd och anmälningar angående större evenemang. Till exempel inspelning av filmer eller reklam i terrängen kräver alltid tillstånd från Forststyrelsen. Tilläggsuppgifter angående erforderliga tillstånd: forsknings- och rörelsetillstånd (metsa.fi) och anmälan angående evenemang (metsa.fi).

Att använda Aulanko naturskyddsområdets leder och konstruktioner i affärsverksamhet är alltid avgiftsbelagt, och för upprepad företagsanvändning krävs ett avtal med Forststyrelsen (metsa.fi). Dagsvisa användningsavgifter betalas i webbutiken Eräluvat (eraluvat.fi).

Andra förbjudna aktiviteter i Aulanko naturskyddsområde

 • Skada informationsskyltar och andra friluftsanordningar eller provytorna.
 • Jaga och fiska.
 • Att ta marksubstanser eller gruvmineral och att skada markgrunden eller berggrunden.
 • Att fånga, döda eller ofreda vilda ryggradsdjur eller att förstöra deras bon.
 • Att fånga eller samla ryggradslösa djur.
 • Att köra motorfordon på andra ställen än på särskilt anvisade vägar.
 • Att skräpa ned.
 • Att ta eller skada träd, buskar eller andra växter eller delar av dem.
 • Att gräva i, täcka över, förändra, skada, avlägsna eller på annat sätt inkräkta på fasta fornminnen.
 • Att utföra aktiviteter som stör andra människor.

Aulanko ordningsstadga

Ordningsstadga för Aulanko naturskyddsområde (pdf 189 kb, julkaisut.metsa.fi, på finska), fastställd 18.11.1996.

Säkerhet

Det är viktigt att man bekantar sig med resmålet på förhand och förbereder sig noga. Genom att hålla dig på leden och följa med väderprognoser och varningar (ilmatieteenlaitos.fi) säkerställer du en lyckad utflykt.

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under resan, t.ex. om du går vilse, skadas eller upptäcker en terrängbrand, ring 112. Läs mer om nödsituationer.

112 Suomi -appens logo.

Ladda ner appen 112 Finland (112.fi) till din telefon. När du ringer ett nödsamtal via 112 Finland-applikationen får larmcentralen automatiskt information om var du befinner dig.

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer

Jakt- och fiskeövervakarna övervakar naturområdena

Två människor står på toppen av fjället i snöskoterkläder. I bakgrunden ett öppet landskap.

Jakt- och fiskeövervakningen (eräluvat.fi) är ett service- och upplysningsarbete för den finländska naturens bästa. Jakt- och fiskeövervakarens uppgift är att övervaka lagenlighet och lovlighet i den verksamhet som förekommer på statens områden och i naturen.

Om du upptäcker eller misstänker att en överträdelse har skett kan du anmäla dina observationer till jakt- och fiskeövervakaren (eräluvat.fi). Vi önskat att du anger dina kontaktuppgifter i samband med anmälan, men du kan även göra det anonymt.