Kontrollera varningarna

Då det råder varning för skogs- eller gräsbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Folksamlingar vid eldplatserna ökar risken för koronavirusinfektioner. Instruktioner angående coronaviruset

Instruktioner för att vistas och färdas i Aulanko

På Aulanko naturskyddsområde är det

tillåtet att

  • röra sig till fots eller på skidor,
  • köra med bil på ringvägen om sommaren kl. 8-23 samt
  • plocka matsvamp och skogsbär.

begränsat  

förbjudet att

  • skräpa ned,
  • slå läger och göra upp eld,
  • låta sällskapsdjur gå lösa,
  • skada informationsskyltar och andra friluftsanordningar eller provytorna,
  • skada växtligheten, jordmånen eller den övriga naturen samt uppträda störande
  • jaga och fiska.

Ordningsstadgan för Aulanko naturskyddsområde (julkaisut.metsa.fi, på finska) i sin helhet.

Förberedelser

Utrustning och säkerhet

Granskog. Bland träden ringlar sig stigen fram. Under granarna mossa.

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under din utflykt, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, ring numret 112. Noggrannare anvisningar finns här (utinaturen.fi).

Etikett i friluftslivet

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner.

Läs mer