Instruktioner för att vistas och färdas i Aulanko

På Aulanko naturskyddsområde är det

tillåtet att

 • röra sig till fots eller på skidor,
 • köra med bil på ringvägen om sommaren kl. 8-23 samt
 • plocka matsvamp och skogsbär.

begränsat  

 • Enligt ordningsstadgarna är terrängcykling endast tillåten på för ändamålet lämpliga rutter: ringvägen och på de grusbelagda stigarna.
 • Det är tillåtet att rida endast på för ändamålet utmärkta vägar och rutter.
 • I Aulangonjärvi och det närliggande Vanajavesi får man pilka och meta med stöd av allemansrätten (miljo.fi) samt kasta med spö om man har fiskevårdsavgift (eraluvat.fi). Fiskaren bör granska fiskebegränsningarna via Tjänsten med information om fiskebegränsningar under adressen; kalastusrajoitukset.fi 
 • För annan verksamhet än den som ingår i allemansrätten behövs i regel Forststyrelsens tillstånd. Sådana tillstånd är bl.a. forskningstillstånd och anmälningar om större evenemang.

förbjudet att

 • skräpa ned,
 • slå läger och göra upp eld,
 • låta sällskapsdjur gå lösa,
 • skada informationsskyltar och andra friluftsanordningar eller provytorna,
 • skada växtligheten, jordmånen eller den övriga naturen samt uppträda störande
 • jaga och fiska.

Ordningsstadgan för Aulanko naturskyddsområde (julkaisut.metsa.fi, på finska) i sin helhet.

Förberedelser

Utrustning och säkerhet

Utsiktstornet fotograferat inifrån. Stentrappor och rutigt golv.

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under din utflykt, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, ring numret 112. Noggrannare anvisningar finns här (utinaturen.fi).