Från tornet har man utsikt över nationallandskapet

Utsiktstornet fotograferat underifrån, inramat av tallgrenar.Berget, Aulangonvuori, var redan i slutet av 1800-talet ett populärt utflyktsmål, dit man klättrade i stora grupper och hade matsäck med. Redan på den tiden hade en utsiktspaviljong i trä byggts uppe på berget. I dag härskar ett 33 meter högt utsiktstorn i granit, som byggts åren 1906 - 1907 på Aulangonvuori. Detta landmärke som påminner om ett slottstorn har ritats av Waldemar Aspelin.

Från utsiktstornet har man en mäktig utsikt över Vanajavesi dal, som är ett av våra nationallandskap. Utsiktstornet är öppet under sommaren alla dagar kl. 8 - 20 (från mors dag tills october). Det är fritt inträde till tornet. 

Läs mer om nationallandskapet i Vånådalen.

Lennart Segerstråles arbete syns i parken

Vid Aulankotornets bas finns en utsiktsplattform från år 1934, varifrån man har utsikt över sjön Aulangonjärvi. Nedanför utsiktsplattformen finns en fresk med jaktmotiv, målad år 1934 av konstnären Lennart Segerstråle. Även parkens informationsskyltar från 1930-talet bär spår av Segerstråle.

Aulankos parkskog väckte stor beundran i början av 1900-talet bl.a. för att vem som helst fritt fick vistas där. Speciellt framstegsvänligt ansågs det också vara att det i stigarnas korsningar fanns vägvisare till de viktigaste platserna i parken. Skyltarnas bilder, som ritats av Segerstråle, visar utsiktstornet, svanen, granitslottet samt björngrottan och de vägleder vandraren på ett vackert sätt.

Björnar och svanar - lusthus och ruiner

Stenstaty framför berget föreställande två björnar och tre björnungar runt en trästam.Bredvid utsiktsplattformen finns stentrappor som leder ner till Björngrottan, där skulptör Robert Stigells björnfamiljsskulptur som blev färdig år 1905 finns. Vid utsiktstornets bas finns en före detta skogvaktarbostad, som redan i början av 1900-talet inhyste ett anspråkslöst café. Byggnaden har förstorats på 1930-talet och där finns även i dag ett sommarcafé.

Mitt på naturskyddsområdet ligger Svandammen och Skogssjön vilka är konstgjorda sjöar från sekelskiftet 1900. Runt Svandammen går en naturstig med träd och buskar som tema.

Vid stranden av Skogssjön finns det ena av de bevarade ursprungliga lusthusen som alltså är från överste Standertskjölds tid, nämligen Ruusulaakso paviljong i nygotisk stil med rikligt av utsmyckningar i trä. Paviljongen torde vara från 1890-talet. Det andra lusthuset, nämligen Onnentemppeli, ligger uppe på en hög stenkulle vid ringvägen. Vid Aulangontie finns ruinerna av granitslottet som Standertskjöld lät bygga. Här har en sommarteater för barn och unga verkat sedan år 1961.

I södra delen av naturskyddsområdet har Tavastehus garnisons krutkällare funnits, och resterna av den fyrkantiga stenmuren som omgav den är fortfarande synliga. Krutkällaren byggdes på 1860-talet som en del av Tavastehus kaserner. Av säkerhetsskäl måste de explosiva källarna byggas långt från stadsbebyggelsen. Nuförtiden är området med krutkällaren och skyddsmuren en fredad fornlämning. Insidan av skyddsmuren sköts som naturäng.