Lusthuset fotograferat inifrån. I fönsteröppningarna skymtar skog.

Kundtjänst och vägledning

Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i Aulanko naturskyddsområdet

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Caféer och restauranger

Två personer sitter med glass vid ett träbord. I bakgrunden bakom tallarna finns ett utsiktstorn.

Eldplatser

  • Man får göra upp eld i Tavastehus stads kokskjul vid Aulanko friluftsstuga som finns norr om området. På naturskyddsområdet är det förbjudet att göra upp eld.

Avfallshantering

  • Det finns inga avfallskärl på området , d.vs. var och en ansvarar själv för sin avfallshantering. Detta betyder att vandraren själv tar ansvar för sitt skräp genom att föra bort det från terrängen till sortering. 
  • Det finns sopkärl på parkeringsplatserna vid ringvägen.
  • Läs mera om skräpfritt friluftsliv

WC

  • I samband med Tornikahvila på Aulangonvuori finns det en tillgänglig wc som kan användas under caféets öppettider.

Övernattning

  • Man kan inte övernatta i naturskyddsområdet. 

Övernattning i omnejden

Tillgängliga tjänster

  • På naturskyddsområdet finns en enkelriktad, asfalterad ringväg, där det är tillåtet att köra bil kl. 6-23. Längs ringvägen finns det fem parkeringsplatser. Dessutom kan man köra ända fram till Tornikahvila på Aulangonvuori med invataxi. Caféet och wc:n i samband med det är försedda med rullstolsramper.
  • Utsiktsplatsen på Aulangonvuori är också tillgänglig med rullstol.
  • Vid Svandammen går en naturstig med träd och buskar som tema. Den del av naturstigen som går runt Svandammen är även tillgängligt med rullstol.
  • Det finns många vandringsleder på området. En del av lederna är breda sandstigar i gott skick, som även är tillgängliga för rullstol.

Övrig service i omnejden

 

 

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.