Lusthuset fotograferat inifrån. I fönsteröppningarna skymtar skog.

Kundtjänst och vägledning

Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i Aulanko naturskyddsområdet

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Caféer och restauranger

Två personer sitter med glass vid ett träbord. I bakgrunden bakom tallarna finns ett utsiktstorn.

Eldplatser

  • Man får göra upp eld i Tavastehus stads kokskjul vid Aulanko friluftsstuga som finns norr om området. På naturskyddsområdet är det förbjudet att göra upp eld.

Avfallshantering

  • Det finns inga avfallskärl på området , d.vs. var och en ansvarar själv för sin avfallshantering. Detta betyder att vandraren själv tar ansvar för sitt skräp genom att föra bort det från terrängen till sortering. 
  • Det finns sopkärl på parkeringsplatserna vid ringvägen.
  • Läs mera om skräpfritt friluftsliv

WC

  • I samband med Tornikahvila på Aulangonvuori finns det en tillgänglig wc som kan användas under caféets öppettider.

Övernattning

  • Man kan inte övernatta i naturskyddsområdet. 

Övernattning i omnejden

Tillgängliga tjänster

  • På naturskyddsområdet finns en enkelriktad, asfalterad ringväg, där det är tillåtet att köra bil kl. 6-23. Längs ringvägen finns det fem parkeringsplatser. Dessutom kan man köra ända fram till Tornikahvila på Aulangonvuori med invataxi. Caféet och wc:n i samband med det är försedda med rullstolsramper.
  • Utsiktsplatsen på Aulangonvuori är också tillgänglig med rullstol.
  • Vid Svandammen går en naturstig med träd och buskar som tema. Den del av naturstigen som går runt Svandammen är även tillgängligt med rullstol.
  • Det finns många vandringsleder på området. En del av lederna är breda sandstigar i gott skick, som även är tillgängliga för rullstol.

Övrig service i omnejden