Bild: Leena Hiltunen

Kundtjänst och vägledning

 • Forststyrelsen
  • Tfn. 0206 39 4630, ti-fr kl 10:00-14:00
   hame(at)metsa.fi
 • Guidning för grupper kan beställas av Kanta-Hämeen oppaat (www.kantahameenoppaat.fi, på finska och på engelska).

Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i Aulanko naturskyddsområdet

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Caféer och restauranger

 • Om sommaren är kafé Tornikahvila (www.aulangontornikahvila.fi, på finska) vid Aulangonvuori utsiktstorn öppet.
 • Kiosken vid stranden av Svandammen är öppen under sommaren.
 • Hotell Aulanko erbjuder restaurangservice i naturskyddsområdets omedelbara närhet.

Bild: Outi Mäenpää

Eldplatser

 • Man får göra upp eld i Tavastehus stads kokskjul vid Aulanko friluftsstuga som finns norr om området. På naturskyddsområdet är det förbjudet att göra upp eld.

Avfallshantering

 • Det finns inga avfallskärl på området , d.vs. var och en ansvarar själv för sin avfallshantering. Detta betyder att vandraren själv tar ansvar för sitt skräp genom att föra bort det från terrängen till sortering. 
 • Det finns sopkärl på parkeringsplatserna vid ringvägen.
 • Läs mera om skräpfritt friluftsliv

WC

 • I samband med Tornikahvila på Aulangonvuori finns det en wc som är tillgänglig för rörelsehindrade och som kan användas under caféets öppettider.

Övernattning

 • Man kan övernatta i naturskyddsområdet endast på Aulankos Puistola (www.evonluonto.fi, på engelska).

Övernattning i omnejden

Service för rörelsehindrade

 • På naturskyddsområdet finns en enkelriktad, asfalterad ringväg, där det är tillåtet att köra bil kl. 8-23. Längs ringvägen finns det fem parkeringsplatser. Dessutom kan man köra ända fram till Tornikahvila på Aulangonvuori med invataxi. Caféet och wc:n i samband med det är försedda med rullstolsramper.
 • Utsiktsplatsen på Aulangonvuori är också tillgänglig med rullstol.
 • Vid Svandammen går en naturstig med träd och buskar som tema. Den del av naturstigen som går runt Svandammen är även tillgängligt med rullstol.
 • Det finns många vandringsleder på området. En del av lederna är breda sandstigar i gott skick, som även är tillgängliga för rullstol.

Övrig service i omnejden

Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i Aulanko naturskyddsområde

Broschyr över utflyktsmål

Pdf-fil 183 kb
(julkaisut.metsa.fi)