Aulanko naturskyddsområde ligger i Tavastehus stad, ungefär fyra kilometer från centrum. Aulanko är lättillgängligt med såväl allmänna fortskaffningsmedel som egen bil. Närmaste flygplats är Helsingfors-Vanda.

Till vandringslederna

Parkeringsområdet vid Aulangon Luontoliikuntakeskus (luontoliikuntakeskus.fi, på finska och engelska) är en bra startpunkt för vandrings-, terrängcyklings- och ridturer. Längs ringvägen som omger naturskyddsområdet (Aulangonmetsäntie) finns fem parkeringsområden. Kartan visar var parkeringsområdena och informationstavlorna är belägna. Startpunkter för vandringslederna.

Med tåg till Tavastehus

Från järnvägsstationen i Tavastehus är promenadavståndet drygt 3 km till Aulanko. Med bil är avståndet 4 km. Tidtabeller (vr.fi). Från järnvägsstationen till Aulanko går också lokaltrafikens linje nummer 2. Du kan köpa både en tågbiljett och en enkelbiljett till Tavastehus kollektivtrafik i VR Matkalla-appen.

Med buss till Aulanko

Tavastehus stads lokalbus nr 2 kör från Tavastehus centrum till hotell Aulanko (Aulangontie 93). Från hotellet leder trappor upp till naturskyddsområdet. Linje nr 2U kör från Tavastehus centrum till Aulangon Luontoliikuntakeskus (Linnanen 77), och därifrån går en stig till naturskyddsområdet. Tidtabeller (hameenlinna.fi).

Med bil till Aulanko

Det finns vägskyltning till Aulanko från såväl Helsingfors - Tammerfors -motorväg (riksväg nr 3) som från Åbo - Lahtis -riksväg (nr 10).

Aulangon Luontoliikuntakeskus (luontoliikuntakeskus.fi, på finska och engelska), som ligger norr om naturskyddsområdet, har ett stort parkeringsområde. Därifrån går en stig till naturskyddsområdet (cirka 300 m till gränsen).

Kring naturskyddsområdet går en enkelriktad, asfaltbelagd ringväg (Aulangonmetsäntie) där körning med bil är tillåten kl. 7–23. Andra tider är ringvägen spärrad med en bom. 

Längs ringvägen finns fem parkeringsområden. Parkeringsområdet vid utsiktstornet har plats för cirka 20 bilar. På södra parkeringsområdet vid Joutsenlampi ryms cirka 10 bilar. De återstående parkeringsområdena är mindre och rymmer cirka tre bilar vartdera. Parkering är tillåten bara på de anvisade parkeringsplatserna. Olovlig parkering längs vägen övervakas. Inget vinterunderhåll.

För bussar rekommenderas parkeringsområdena vid Aulangon Luontoliikuntakeskus (luontoliikuntakeskus.fi, på finska och engelska) och utsiktstornet.