Ankomst till Aulanko

17.1.2022
Kolla de regionala koronainstruktionerna före din utflykt eller besök till ett naturum.

Limingovikens naturum är stängt 1.1.-4.2.2022. Finlands naturcentrum Haltia är stängt 10.1.–1.2.2022 och Kolis naturum Ukko är stängt 1.–26.1.2022. Kuusamos kundtjänst Karhuntassu är stängt 13.1.-31.1.2022.

I andra naturum i Finland, skall man bära mask och hålla 2 meters avstånd till andra besökare. Koronapass kan även frågas, och/eller antalet besökare begränsas. Mera information finns på naturums webbplats. Längden av restriktionerna varierar regionalt. Mera regional information kan läsas på på Regionalförvaltningsverkets webbplats.

Aulanko naturskyddsområde ligger i Tavastehus stad, ungefär fyra kilometer från centrum. Aulanko är lättillgängligt med såväl allmänna fortskaffningsmedel som egen bil. Närmaste flygplats är Helsingfors-Vanda.

Till vandringslederna

Parkeringsområdet vid Aulangon Luontoliikuntakeskus (luontoliikuntakeskus.fi, på finska och engelska) är en bra startpunkt för vandrings-, terrängcyklings- och ridturer. Längs ringvägen som omger naturskyddsområdet (Aulangonmetsäntie) finns fem parkeringsområden. Kartan visar var parkeringsområdena och informationstavlorna är belägna. Startpunkter för vandringslederna.

Med buss till Aulanko

Tavastehus stads lokalbus nr 2 kör från Tavastehus centrum till hotell Aulanko (Aulangontie 93). Från hotellet leder trappor upp till naturskyddsområdet. Linje nr 2U kör från Tavastehus centrum till Aulangon Luontoliikuntakeskus (Linnanen 77), och därifrån går en stig till naturskyddsområdet. Tidtabeller (hameenlinna.fi).

Med tåg till Tavastehus

Från järnvägsstationen i Tavastehus är promenadavståndet drygt 3 km till Aulanko. Med bil är avståndet 4 km. Tidtabeller (vr.fi).

Med bil till Aulanko

Det finns vägskyltning till Aulanko från såväl Helsingfors - Tammerfors -motorväg (riksväg nr 3) som från Åbo - Lahtis -riksväg (nr 10).

Aulangon Luontoliikuntakeskus (luontoliikuntakeskus.fi, på finska och engelska), som ligger norr om naturskyddsområdet, har ett stort parkeringsområde. Därifrån går en stig till naturskyddsområdet (cirka 300 m till gränsen).

Kring naturskyddsområdet går en enkelriktad, asfaltbelagd ringväg (Aulangonmetsäntie) där körning med bil är tillåten kl. 7–23. Andra tider är ringvägen spärrad med en bom. 

Längs ringvägen finns fem parkeringsområden. Parkeringsområdet vid utsiktstornet har plats för cirka 20 bilar. På södra parkeringsområdet vid Joutsenlampi ryms cirka 10 bilar. De återstående parkeringsområdena är mindre och rymmer cirka tre bilar vartdera. Parkering är tillåten bara på de anvisade parkeringsplatserna. Olovlig parkering längs vägen övervakas. Inget vinterunderhåll.

För bussar rekommenderas parkeringsområdena vid Aulangon Luontoliikuntakeskus (luontoliikuntakeskus.fi, på finska och engelska) och utsiktstornet.