Instruktioner och regler för Harola

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Instruktioner för att vistas och färdas i Harola

 • I Harola kan man göra utflykter och plocka bär och svamp med stöd av allemansrätten, utom på området med tillträdesförbud, där man inte bör vistas under fåglarnas häckningstid 1.4 - 31.7
 • Det är förbjudet att göra upp öppen eld
 • Det finns inga anvisade övernattningsplatser på området.
 • Man bör helst inte ha hundar, inte ens i koppel, med sig på naturstigen, för stigen går huvudsakligen genom en fårhage. På övriga ställen får man med stöd av allemansrätten ha hunden med sig bara den är kopplad och man tar i beaktande restriktionerna i området med tillträdesförbud.
 • I Harola kan man pilka och meta med stöd av allemansrätten.  Alla över 18 och under 70 år bör dock betala fiskevårdsavgift (eraluvat.fi) ifall man utövar annat fiske än pilke eller mete. 
  Fiskaren skall även granska eventuella fiskebegränsningar (kalastusrajoitus.fi).
 • För annan verksamhet än den som ingår i allemansrätten behövs i regel Forststyrelsens tillstånd. Sådana tillstånd är bl.a. forskningstillstånd och anmälningar angående större evenemang. Tilläggsuppgifter angående erforderliga tillstånd: forsknings- och rörelsetillstånd (metsa.fi) och anmälan angående evenemang (metsa.fi).

Förberedelser

Mobiltelefonens hörbarhet

 • Även om Finlands mobiltelefonnät är täckande kan det finnas områden med radioskugga på nationalparkens område. Kontrollera mobiltelefonnätets hörbarhet från din egen telefonoperatör. Dessutom finns det alltid platser, där mobiltelefonen inte fungerar eller där samtalen har störningar. I sådana situationer kan det hjälpa att t.ex. söka sig till någon öppen plats som befinner sig högre än den omgivande terrängen och/eller ta bort mobilens SIM-kort under den tid man ringer nödsamtalet. Man bör också ta i beaktande, att olika mobiltelefoner har olika god hörbarhet.
 • Det lönar sig att hålla telefonen varm och ha mat och dryck med sig. Vissa telefonmodeller fungerar inte vid köldgrader, så det är viktigt att låta någon veta den planerade rutten och tidtabellen. För att du ska ha tillräckligt med ström i din telefon är det bäst att du tar med exempelvis en reservströmkälla, ett reservbatteri eller en gammal telefon med fungerande batteri.

Utrustning och säkerhet

Beakta tidpunkten för utflykten

 • Lundens blomsterprakt och fågelsången i området är bäst från mitten av maj till mitten av juni. Tiden för den finaste våraspekten varierar dock årligen beroende på vädret. Blåsipporna hör till de arter som blommar tidigt, vitsipporna litet senare.
 • Fåren betar i hagen i allmänhet från mitten av maj till början av oktober, beroende på vädret just den våren och hösten.

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under resan, t.ex. om du går vilse, skadas eller upptäcker en terrängbrand, ring 112. Läs mer om nödsituationer.

112 Suomi -appens logo.

Ladda ner appen 112 Finland (112.fi) till din telefon. När du ringer ett nödsamtal via 112 Finland-applikationen får larmcentralen automatiskt information om var du befinner dig.

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer