Instruktioner och regler för Peurajärvi

Instruktioner och regler för att vistas och färdäs i Peurajärvi

På Peurajärvi friluftsområde är det

tillåtet

 • att med stöd av allemansrätten (miljo.fi) färdas och slå läger, men vi rekommenderar att man slår läger i närheten av någon eldplats
 • att plocka bär och svamp.
 • Allemansrätten ger dig rätt att meta och pilka förutom i Iso-Valkeinen och Urtti-Valkeinen.

Det brinner i timmerstugans eldplats. Kaffepannan och maten värms upp. Bakom eldplatsen sitter en man.

begränsat

förbjudet

 • att göra upp eld när varning för skogsbrand eller risk för gräsbrand råder
 • att låta sällskapsdjuren gå lösa
 • att köra motorfordon på andra ställen än på särskilt anvisade vägar
 • att köra motorbåt
 • att skräpa ned eller förstöra friluftsanordningar.

Förberedelser

Mobiltelefonens hörbarhet

 • Även om Finlands mobiltelefonnät är täckande kan det finnas områden med radioskugga på område. Kontrollera mobiltelefonnätets hörbarhet från din egen telefonoperatör. Dessutom finns det alltid platser, där mobiltelefonen inte fungerar eller där samtalen har störningar. I sådana situationer kan det hjälpa att t.ex. söka sig till någon öppen plats som befinner sig högre än den omgivande terrängen och/eller ta bort mobilens SIM-kort under den tid man ringer nödsamtalet. Man bör också ta i beaktande, att olika mobiltelefoner har olika god hörbarhet.
 • Det lönar sig att hålla telefonen varm och ha mat och dryck med sig. Vissa telefonmodeller fungerar inte vid köldgrader, så det är viktigt att låta någon veta den planerade rutten och tidtabellen. För att du ska ha tillräckligt med ström i din telefon är det bäst att du tar med exempelvis en reservströmkälla, ett reservbatteri eller en gammal telefon med fungerande batteri.

Utrustning och säkerhet

Säsongtider

 • Peurajärvi har flest besökare i början av fiskesäsongen i slutet av maj samt i juli.

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under din utflykt, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, ring numret 112. Noggrannare anvisningar finns här (utinaturen.fi).

Etikett i friluftslivet

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner.

Läs mer