Kundtjänst och vägledning

Bakom Peurajärvi takförsedda informationsplats skimrar sjön Iso-Valkeinen. Bild: Auvo Sapattinen

 • Informationsstället vid Iso-Valkeinen finns på södra stranden av Iso-Valkeinen i omedelbar närhet av vägen. Informationstavlorna är på finska.
 • Mer information om Peurajärviområdet på finns på Koli Ukko naturum.

Kokskjul, kåtor och eldplatser

 • Det finns fem eldplatser i Peurajärvi. De finns
  • i Mäntyjokisuu, i närheten av Peurajärvis norra ända
  • vid Mäntyjärvi skärmskydd 
  • på östra stranden av Iso-Valkeinen
  • på västra stranden av Urtti-Valkeinen.

När varning för skogsbrand eller risk för gräsbrand råder är det tillåtet att göra upp eld endast inne i kåtor. Du kan också använda stormkök.

Iso-Valkeinen eldplats. Bild: Katri Suhonen

 • Av Peurajärvis två kåtor finns den ena i Peurajärvi vid älvmynningen på udden i Iso-Valkeinen och den andra bredvid informationsstället vid Iso-Valkeinen.

Kåtan Iso-Valkeinen i vinterskrud. Bild: Auvo Sapattinen

Dricksvatten

 • Vid Mäntyjärvi skärmskydd finns en brunn där vattnet enligt tagna vattenprov är drickbart.
 • Det kan löna sig att koka ytvatten, såsom sjöars, älvars och bäckars vatten, några minuter, eftersom vattnets kvalitet är beroende av område och luftens temperatur.

Avfallshantering

 • På informationsstället vid Iso-Valkeinen finns en ekopunkt där man kan sortera flaskor, burkar, glas, metall- samt bio-, bland- och farligt avfall.
 • Läs mer om skräpfritt friluftsliv.

Toaletter

 • Det finns torrtoalett vid varje eldplats, kåta och skärmskydd. Ta med dig eget toalettpapper.
 • Förbindelseleden till Hiidenportti nationalpark går via Käärmesärkkä parkeringsplats vid Kuhmo - Valtimovägen (nr 5284) där det finns en torrtoalett. Ta med dig eget toalettpapper.

Övernattning

Skärmskydd

 • Områdets enda skärmskydd finns på Mäntyjärvis strand. Det rekommenderas att man slår läger i närheten av skärmskyddet.

Hyresstugor

 • På östra stranden av Peurajärvi sex timmerstugor: Naava, Luppo, Jäkälä, Sara, Raate och Silmu (www.lomarengas.fi, på finska) som var och en har logi för 6 personer. Stugorna är utrustade bl.a. med el, värmeackumulerande spis och kamin, kylskåp, spis med ugn, bastu och brunn samt båt inkl. flytvästar på sjöarna Peurajärvi och Iso-Valkeinen, eldplats, utrustning för rökning av fisk samt torrtoalett.
 • En större grupp (16 personer) kan få logi i timmerkoja, Iso-Hirvas och Petra, i Peurajärvi. (www.lomarengas.fi)

Service för husvagnsägare

 • I Peurajärvi får man parkera husbilar och -vagnar på parkeringsplatsen vid Iso-Valkeinen samt på anvisade platser längs vägen vid norra ändan av Hakolampi och bredvid Mäntyjärvi skärmskydd, men där finns ingen annan service.   

Service för rörelsehindrade

 • Det finns ingen service för rörelsehindrade på området.

Övrig service i omnejden

 • Man får ytterligare information om bl.a. inkvarteringsservice från Visit Karelia turistservice (www.visitkarelia.fi, på finska).
 • Närmaste butik samt övrig service finns i Valtimo (www.valtimo.fi, på finska) dit det är cirka 30 kilometer från parkeringsplatsen vid Iso-Valkeinen.

ilmatieteenlaitos.fiKontrollera begränsningarna

Då det råder varning för skogs- eller gräsbrand är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi).