Kundtjänst och vägledning

På Simojärvi- och Soppanaområdena finns det inte Forststyrelsens kundtjänstställen. Våra närmaste ställen med kundtjänst är:

Skyltar om Simojärvi och Soppanaområdet i terrängen finns vid:

 • Korvajokisuu kokskjul

 • Yli-Soppananjärvi kokskjul

 • På Matalakangas parkeringsplats vid vägen Teerivaarantie i närheten av Paasonjoki
 • Skyltarna finns på finska, engelska och tyska.

Tjänster som erbjuds av samarbetspartners i Simojärvi- och Soppanaområdena

 • Följande företag eller andra samarbetspartners erbjuder tjänster i Simojärvi- och Soppanaområdena.
  • De har ett samarbetsavtal med Forststyrelsen, och de tillämpar principerna för hållbar naturturism, då de verkar inom naturskyddsområdet.

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Eldplatser, stugor och kokskjul

Forststyrelsens eldplatser finns på följande ställen:

 • Porosaari:
  • Raststuga och eldplats
  • Skärmskydd och eldplats i öns norra del.
 • Selkäsaari: Skärmskydd
 • Lamanginsaari: Kåta och eldplats
 • Ahosaari: Skärmskydd
 • Kenttäsaari: Ödestuga och eldplats
 • Korvajokisuu: Kokskjul och eldplats

 • Yli-Soppananjärvi: Kokskjul och eldplats

A red wooden cooking shelter with a masonry fireplace. There's two stairs that lead to the shelter and on top of the doorway is a sign with text Yli-Soppana.

 • Tuppilampi: Eldplats Det finns ingen underhåll på koksjul,  vilket betyder t.ex. att inget ved levereras.
 • Paasonjärvi: Skärmskydd
 • Paha-Paasonjärvi: Kåta och eldplats

A cooking area surrounded by benches with two backpacks resting against one of the benches. At the background there's a kota-hut for cooking and behind it is a dry toilet. The place is surrounded by pine-dominated heath forest

Det finns också andra rastplaster på Simojärvi- och Soppanaområdena än de som Forststyrelsen ansvarar för.

Det är förbjudet att göra upp eld även på eldplatser då varning för terrängbrand har utfärdats. Kontrollera begränsningarna (ilmatieteenlaitos.fi).

 • Förbudet gäller inte kaminer i Porosaari och Kenttäsaari raststugor, kåtor i Lamanginsaari och Paha-Paasonjärvi, eller kokskjul i Korvajokisuun och Yli-Soppanajärvi. 

Om att göra upp eld på eldplatser berättas mer på webbsidorna Friluftslivets ABC.

Dricksvatten

 • På området finns en brunn vid Yli-Soppananjärvis kokskjul varifrån man kan ta dricksvatten.
 • Man kan använda vattnet i sjöarna och bäckarna som dricksvatten, men det lönar sig att koka ytvatten, såsom sjö-, å- och bäckvatten, ett par minuter innan man dricker det, för vattenkvaliteten varierar beroende på område och vattnets temperatur.
 • Läs tipsen om dricksvatten på sidorna Friluftslivets ABC.

Avfallshantering

 • Det finns inga avfallskärl på området, dvs. var och en ansvarar själv för sin avfallshantering. Detta betyder att vandraren själv tar ansvar för sitt skräp genom att föra bort det från terrängen till sortering. Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände.
 • Vid Korvajokisuus kokskjul finns det en avfallsterminal med kärl för blandavfall och flaskor.
 • Läs mer om skräpfritt friluftsliv.

Toaletter

 • Vid rastplatserna på öar i Simojärvi finns det torrtoaletter
 • Vid kokskjulen i Korvajokisuu och Yli-Soppananjärvi finns det torrtoaletter.

 • Vid Kostis kåta vid Paha-Paasonjärvi finns det en torrtoalett.
 • Vid eldplatserna längs friluftslederna finns det inga toaletter.

Övernattning

Tältning och skärmskydd

 • På området finns två ställen som lämpar sig bra för tältning: Yli-Soppananjärvi och Korvajokisuu tältningsplatser. På dessa ställen finns kokskjul och vid Yli-Soppananjärvi också en brunn, där man kan ta dricksvatten. Områdena är avgiftsfria.
 • Det finns inga andra för tältning avsedda områden, men vi rekommenderar att man tältar i närheten av skärmskydd och kåtor. Man kan också övernatta i skärmskydden.

Ödestugor

Hyresstugor

Övernattning i omnejden

Hyresstugor i näromgivningen:

Uthyrning av utrustning

Tillgängliga tjänster

 • Det finns inga tillgängliga tjänster på Simojärvi- och Soppanaområdena.

Service för båtfolk

Koordinaterna har angivits enligt WGS-84-koordinatsystemet och plankoordinatsystemet ETRS-TM35FIN.

Hamnar och båtramper

 • Bryggan i Simojärvis båt- och fiskehamn, gammal ubåtshamn (Euref-Fin (~ WGS84) lat: 66°5.544' lon: 27°5.512' ETRS-TM35FIN: N: 7330212 E: 504154).
  • Båtplatser
  • Hamn: fiskehamns- hall, båtramp av betong.
  • Avfallsterminal
  • Stället sköts av Ranua kommun.
 • Simontaival båthamn (Euref-Fin (~ WGS84) lat: 65°58.373' lon: 27°8.874' ETRS-TM35FIN: N: 7316895 E: 506719).
  • Båtplatser
  • Hamn: täckt eldplats, båtramp av betong.
  • I närheten finns även ett skärmskydd.
  • Stället sköts av Ranua kommun.
 • Pohjaslahti sjösättningsställe (Euref-Fin (~ WGS84) lat: 66°13.181' lon: 26°52.191' ETRS-TM35FIN: N: 7344403 E: 494143).
  • Båtramp av grus.
  • Stället sköts av Ranua kommun.
 • Korvajokisuu sjösättningsställe (Euref-Fin (~ WGS84) lat: 66°3.465' lon: 27°16.253' ETRS-TM35FIN: N: 7326373 E: 512266). Obs, båttrampen är avstängd!
  • Båtramp av grus, som lämpar sig enbart för roddbåtar.
  • Stället sköts av Forststyrelsen.

Med en stor båt är det svårt att ta i land vid rastplatserna på Simojärviområdet, för det finns inga egentliga båtbryggor där. Med mindre båt kommer man dock till alla rastplatser,trots att stranden kan vara grund.

 

Övrig service i omnejden

 • I byarna på området finns det caféer och restauranger, som man hittar mer information om på Ranua kommuns webbsidor. I närheten av området erbjuder turistföretagare tjänster, som det finns mer information om på Ranua (visitranua.fi, på finska) och Posio (posiolapland.com.fi, på finska) kommuners webbsidor. De mångsidigaste tjänsterna hittar man i Ranua och Posio kommuncentrum.

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.