Kundtjänst och vägledning

 • Otajärvis naturstuga i Nuuski är öppen året om. Det finns ingen personal i naturstugan.
 • Tilläggsinformation om området får man från tfn. 0206 39 4620 eller e-post: rannikko(at)metsa.fi

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Café

 • I Ihode i Pyhäranta i närheten av området finns det ett café.

Dricksvatten

 • Det finns ingen vattenpost i området och vattnet i Otajärvi kan inte användas som dricksvatten.

Avfallshantering

 • Det finns inte avfallskärl på området, d.vs. var och en ansvarar själv för sin avfallshantering. Detta betyder att vandraren själv tar ansvar för sitt skräp genom att föra bort det från terrängen till sortering.
 • Läs mer om skräpfritt friluftsliv.

Toaletter

 • I samband med naturstugan i Nuuski finns det en tillgänglig torrtoalett.

Övernattning

 • Det finns inte områden reserverade för övernattning i Otajärvi.

Tillgängliga tjänster

 • Naturstugan och den låga observationsavsatsen i närheten är tillgängliga längs ramper.
 • Det finns bord och bänkar på naturstugans gårdsplan som man ryms invid även med rullstol.
 • Det finns en tillgänglig torrtoalett vid naturstugan.