Otajärvis naturstuga bekantar besökaren med våtmarksnaturens och Otajärvis hemligheter.

Öppettider

Öppen året om. Det finns ingen personal vid naturstugan.

Den i trä byggda naturstugan i solgasset. Skog i bakgrunden.

Inträde

Det är fritt inträde till naturstugan.

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Otajärvi naturstuga, Kodisjokivägen 423, 27320 Ihode
Tilläggsinformation: Tfn 0206 39 4620 eller rannikko(at)metsa.fi
Forststyrelsen ansvarar för naturstugans verksamhet.

Kommunikationer

Med bil

  • Det finns skyltning till Otajärvi från Åbo - Björneborg-vägen (riksväg 8) från och med Ihode i Pyhäranta. Från riksvägen är det 6 km till sjön.

Service

Permanent utställning

Naturstugans tavlor bekantar besökare med Otajärvis fågelfauna och växtlighet samt med våtmarksnatur i allmänhet.

Gårdsplanen

  • I närheten av stugan finns det en låg observationsavsats.
  • På naturstugans gårdsplan finns det ett bord med bänkar.
  • På gårdsplanen finns det tavlor som skildrar Otajärvis natur.

Service för rörelsehindrade

  • Naturstugan och den låga observationsavsatsen i närheten av den är tillgängliga med rullstol längs ramper.
  • OBS! För tillfället är rutten till observationsavsatsen svårframkomlig med rullstol p.g.a tjälbrott. Underhållsarbeten av rutten pågår som bäst.
  • På naturstugans gårdsplan finns det ett bord med bänkar som är tillgängligt med rullstol.
  • Det finns en handikappanpassad torrtoalett vid naturstugan.