Stora Borgbackens natur

På sluttningen söder om Stora Borgbacken finns en vacker kulturmiljö. Här kan man gå en promenad på en unik äng. Den gamla rika kulturväxtligheten berättar om områdets långa kulturhistoria. På de omskötta ängarna och fälten trivs också många insektsarter

Bland Stora Borgbackens växtarter finns bland annat fältmalört, sanddraba, sandvita, väddklint, mörkt kungsljus, backglim och backlök. På Borgbacken växer även ädla lövträd samt ståtliga gamla tallar och granar. Om man har tur kan man få höra spillkråkans trumning.

Frodig undervegetation och glesa träd växer längst ner i vallgraven och på dess sluttningar.