Stora Borgbackens natur

26.1.2022
Kolla de regionala koronainstruktionerna före din utflykt eller besök till ett naturum.

Limingovikens naturum är stängt 1.1.-4.2.2022. Finlands naturcentrum Haltia är stängt 10.1.–1.2.2022 och Kolis naturum Ukko är stängt 1.1.–20.2.2022. Kuusamos kundtjänst Karhuntassu är stängt 13.1.-31.1.2022.

I andra naturum i Finland, skall man bära mask och hålla 2 meters avstånd till andra besökare. Koronapass kan även frågas, och/eller antalet besökare begränsas. Mera information finns på naturums webbplats. Längden av restriktionerna varierar regionalt. Mera regional information kan läsas på på Regionalförvaltningsverkets webbplats.

På sluttningen söder om Stora Borgbacken finns en vacker kulturmiljö. Här kan man gå en promenad på en unik äng. Den gamla rika kulturväxtligheten berättar om områdets långa kulturhistoria. På de omskötta ängarna och fälten trivs också många insektsarter

Bland Stora Borgbackens växtarter finns bland annat fältmalört, sanddraba, sandvita, väddklint, mörkt kungsljus, backglim och backlök. På Borgbacken växer även ädla lövträd samt ståtliga gamla tallar och granar. Om man har tur kan man få höra spillkråkans trumning.

Frodig undervegetation och glesa träd växer längst ner i vallgraven och på dess sluttningar.