Service på Stora Borgbacken

  • Stigar, träbroar och skyltar leder dig tryggt på borgens vallar och över dess vallgravar. Promenadrutterna fortsätter till bredvidliggande Marens område och Lilla Borgbacken.   
  • Förfrågningar om gruppguidningar kan göras till Borgå Turistguider rf (porvoonmatkailuoppaat.fi).
  • Vikingaäventyr för barn på Stora Borgbacken ordnas på somrarna av Porvoon teatteri (porvoonteatteri.fi, på finska).
  • Offentliga toaletter finns bredvid Näsebackens parkeringsplats på andra sidan Borgå å. Borgå stad ansvarar för skötseln av toaletterna. Det finns ingen toalett på Stora Borgbacken.
  • Stadens centrum med kaféer, restauranger, muséer, butiker och andra tjänster ligger ca 0,5 kilometer från Stora Borgbacken.

Service för rörelsehindrade

  • Terrängen på Stora Borgbacken är ojämn och brant, och man kan inte röra sig på backen med rullstol. På delar av området är stigarna ändå breda och jämna, och man kan gå längs dem med barnvagn.
  • Det finns ingen handikapptoalett på Stora Borgbacken. Närmaste handikapptoalett ligger bredvid Näsebackens parkeringsplats.
  • Omkring Lilla Borgbacken och Maren finns fina promenadleder med grusbotten som sköts av Borgå stad.