Leder i Ruunaa naturskyddsområde

Friluftsleder och stigar

Ledernas startpunkter

På naturskyddsområdet kommer man till Karhunpolku antingen från Itkiinpohja eller från Haapavitja på Ruunaa strövområde.

Markerad led

Vatten- och kanotleder

  • Det finns inga egentliga båt- eller kanotleder på naturskyddsområdet, men Ruunaa friluftskarta och grund- eller terrängkartbladen över området är tillräckliga hjälpmedel för den som vistas på området.
  • Det är lätt att komma till Ruunaanjärvi via Itkiinpohjas sjösättningsramp. Det finns även en parkeringsplats i Itkiinpohja. Utanför naturskyddsområdet finns Matkalahti sjösättningsramp, från vilken man kan komma via Polvijärvi och Oinasjärvi till Ruunaanjärvi.