Ruunaa naturskyddsområdes intruktioner och regler

Instruktioner för att vistas och färdas i Ruunaa naturskyddsområde

I Ruunaa naturskyddsområde är det

En vandrare står vid gränszonens skylt.tillåtet

 • att röra sig till fots, på skidor, med kanot och roddbåt med undantag för eventuella områden med tillträdesförbud
 • att plocka bär och svamp med undantag för eventuella områden med tillträdesförbud
 • att meta och pilka med undantag för eventuella områden med tillträdesförbud. Fiskaren bör granska fiskebegränsningarna via Tjänsten med information om fiskebegränsningar under adressen kalastusrajoitus.fi.

begränsat

förbjudet

 • att färdas och vistas inom gränszonen utan ett gränszonstillstånd beviljat av gränsbevakningsmyndigheterna. För att få ett tillstånd krävs det speciell orsak till att beviljas tillträde till gränszonen.
 • att göra upp eld då varning för skogsbrand eller risk för gräsbrand har utfärdats. Kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi)
 • att låta sällskapsdjuren gå lösa
 • att ta eller skada träd, buskar eller andra växter eller delar av dem, förutom matsvampar
 • att ta marksubstanser eller gruvmineral och att skada markgrunden eller berggrunden
 • att fånga, döda eller ofreda vilda ryggradsdjur eller att förstöra deras bon
 • att fånga eller samla ryggradslösa djur
 • att jaga
 • att köra motorfordon på andra ställen än på särskilt anvisade vägar
 • att köra motorbåt i Sulkujoki, Säynäsemänlampi och Heinälampi
 • att köra snöskoter
 • att skräpa ned eller förstöra friluftsanordningar
 • att fiska kräftor
  • P.g.a. kräftpesten är det förbjudet att fiska kräfter åtminstone tills vidare.

En fågelunge på marken.

Förberedelser

Mobiltelefonens hörbarhet

 • Även om Finlands mobiltelefonnät är täckande kan det finnas områden med radioskugga på naturskyddsområde. Kontrollera mobiltelefonnätets hörbarhet från din egen telefonoperatör. Dessutom finns det alltid platser, där mobiltelefonen inte fungerar eller där samtalen har störningar. I sådana situationer kan det hjälpa att t.ex. söka sig till någon öppen plats som befinner sig högre än den omgivande terrängen och/eller ta bort mobilens SIM-kort under den tid man ringer nödsamtalet. Man bör också ta i beaktande, att olika mobiltelefoner har olika god hörbarhet.
 • Det lönar sig att hålla telefonen varm och ha mat och dryck med sig. Vissa telefonmodeller fungerar inte vid köldgrader, så det är viktigt att låta någon veta den planerade rutten och tidtabellen. För att du ska ha tillräckligt med ström i din telefon är det bäst att du tar med exempelvis en reservströmkälla, ett reservbatteri eller en gammal telefon med fungerande batteri.

Utrustning och säkerhet

 • Man behöver stadiga kängor i Ruunaaterrängen. På ledavsnitten över myrarna och våtmarkerna finns det spångar, som kan vara hala vid fuktigt väder.
 • Naturskyddsområdet består till största del av väglös skogsvildmark, så det är skäl att ta med sig Ruunaa friluftskarta på färden. På kartan syns även gränszonen, där det är förbjudet att vistas eller färdas utan särskilt gränszonstillstånd. Gränszonens bakre gräns är markerad i terrängen och på områdets kartaMan får noggrannare information om terrängen i från områdets grund- eller terrängkartblad: 4332 09, 4332 12 och 4334 03.

Gränslinjen fortsätter så långt ögat kan nå genom skogen.

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under din utflykt, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, ring numret 112. Noggrannare anvisningar finns här (utinaturen.fi).

Etikett i friluftslivet

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner.

Läs mer