Instruktioner för Hierkostigen

I området är det tillåtet

begränsat

 • det är tillåtet att göra upp eld endast på platser som är avsedda för detta. Observera att det är förbjudet att göra upp eld även på eldplatser då varning för skogsbrand eller risk för gräsbrand har utfärdats. Kontrollera ikraftvarande skogsbrandsvarningar (ilmatieteenlaitos.fi).
 • För annan verksamhet än den som ingår i allemansrätten behövs i regel Forststyrelsens tillstånd. Sådana tillstånd är bl.a. forskningstillstånd och anmälningar om större evenemang. Forststyrelsen har utarbetat en separat anvisning och blankett (metsa.fi) för ansökan om dessa tillstånd.

förbjudet

 • att göra upp öppen eld då varning för skogsbrand utfärdats. Förbudet gäller även markerade eldplatser. Kontrollera ikraftvarande skogsbrandsvarningar (ilmatieteenlaitos.fi). att ta marksubstans eller skada mark- eller berggrunden
 • att fånga, döda eller ofreda vilda ryggradsdjur och att förstöra deras bon samt att fånga eller samla ryggradslösa djur
 • att ta eller skada träd, buskar och andra växter eller delar av dem
 • att hålla husdjur okopplade
 • att skräpa ner i naturen
 • att störa andra människor
 • andra åtgärder som kan ändra på områdets naturtillstånd eller negativt påverka bevarandet av områdets flora och fauna

Förberedelser

Genom att planera din utflykt noggrant och skaffa dig information om de loka förhållandena får du den bästa naturupplevelsen.

Säkerhetsaspekter

Mobiltelefoners täckning

 • Även om mobilnäten i Finland är omfattande kan det i naturskyddsområdet finnas skuggområden. Kontrollera mobilnätets täckning hos din egen teleoperatör. Därtill finns det alltid platser där mobiltelefoner inte fungerar eller störningar förekommer. I sådana situationer kan det hjälpa att t.ex. söka sig högre upp eller till en öppen plats i terrängen, och/eller att ta bort SIM-kortet för den tid nödsamtalet ska ringas. Det lönar sig också att observera att det finns skillnader mellan olika mobiltelefoners täckning.

Utrustning

 • Det lönar sig alltid att ta blåsten och förekomsten av fästing i beaktande då man väljer klädsel och utrustning. Genom fästingar kan man insjukna i borrelios  och fästingburen hjärninflammation (TBE), så det lönar sig att göra en fästingkontroll på kvällen. Fästingpincetter är bra att ha med sig. Läs mera (reumaliitto.fi).

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under din utflykt, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, ring numret 112. Noggrannare anvisningar finns här (utinaturen.fi).