Fotvandring

Vandra längs vackra strandvägar i skuggan av gammal tallskog. Hierkostigen är en förtjusande och lättframkomlig led för dagsutflykter, där du kan få uppleva både havets enorma kraft och dess gränslösa stillhet. Här ser du ut över det till synes ändlösa öppna havet och flera ögrupper med torftig vegetation. Havets närhet bjuder på mjuka sandstränder och släta, rundslipade strandstenar. I skuggan av klibbalarna i en strandlund kan du söka skydd mot vind eller stekande hetta. 
Det finns flera eld- och rastplatser, som är lätta att nå också i sällskap av barn. Utmed leden finns tre parkeringsplatser, så i stället för att vandra hela leden kan du välja kortare avstickare. Leden är delvis tillgänglig även för personer med nedsatt rörlighet. Ledmarkeringarna är bra och tydliga.

Fågelskådning 

Många fågelarter förekommer i området så det passar utmärkt för fågelskådning. I havslandskapet utmed Hierkostigen hör du såväl fisktärnans klara och höga skrik som silvertärnans ännu högre och mer klingande läte.
På vattnet i området trivs många olika havsfågelarter. Vadare, såsom rödbena och drillsnäppa, trippar omkring nära stranden. Olika dykfåglar, såsom knipa, småskrake och svärta, häckar vid kusten i området. På skären längre ut till havs häckar ejdern, som livnär sig på blåmusslor.
I de torra talldungarna häckar tofsmesen med sin käcka tofs på huvudet och den lilla barkbruna trädkryparen. I buskar och på öppna platser kan du få syn på en långstjärtad törnskata.

 

Övriga aktiviteter

  • Geocaching: När du vandrar Hierkostigen kan du också pröva på geocaching. Du hittar flera cacher utmed leden. 
  • Fiske: Det är det tillåtet att meta och pilka i området med stöd av allemansrätten.
  • Bär-och svampplockning: I området kring Reila får du plocka bär och matsvamp. Utmed Hierkostigen växer mängder av havtorn. Kom ihåg att inte skada växterna, så får vi alla njuta av bärskörden också i framtiden.
  • Paddling: För vänner av havspaddling är området med sina många holmar och skär ett utmärkt utflyktsmål. Läs mer om säker paddling. 
  • Simning: Vid Reidus bastu finns en badstrand och hyrbastu. Vid badstranden finns också badhytter. Bastun kan du boka via byalaget Reilan kyläyhdistys REIDU ry (reidu.yhditysavain.fi, på finska), som underhåller bastun Hundar är välkomna på Hierkostigen utom vid badstranden och bastun, så kom ihåg att ta med hunden någon annanstans om du vill låta den bada.
  • Segling och båtutflykter: Hierkostigen ligger nära Bottenhavets båtleder. I närheten av Reidus bastu finns Reila småbåtshamn, som har en egen båtramp. I småbåtshamnen är det möjligt att hyra båtplatser av kommunen (vierassatamat.fi, på finska och engelska). Närmaste gästhamn ligger vid kyrkstranden i Rohdainen. 
  • Frivilligverksamhet på Hierkostigen : Hierkostigen är byggd helt och hållet med frivilliga krafter. Byalaget Reilan kyläyhdistys REIDU ry (reidu.yhditysavain.fi, på finska) har organiserat frivilligarbetet.