Kundtjänst och vägledning på området

En rödjackad vandrare pekar på skylten med sin vänstra hand. Träd i olika åldrar och olika tjocklekar växer runt den. Bild: Eeva Pulkkinen.

Tjänster som erbjuds av samarbetspartners i naturskyddsområdet

En person sitter i ett halvkåta. Skog runt och myr i bakgrunden.

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Eldplatser och skärmskydd

  • Invid friluftsleden ligger tre eldplatser. På Pikku-Talasjärvis västra strand finns ett skärmskydd och på den nordöstra stranden finns en halvkåta.

Då varning för terrängbrand utfärdats får man inte göra upp eld på eldplatserna.

Vatten

  • Områdets vatten är naturvatten, vars drickbarhetinte har undersökts. Användning som dricksvatten på eget ansvar.

Avfallshantering

  • Det finns inga avfallskärl på området , d.vs. var och en ansvarar själv för sin avfallshantering. Detta betyder att besökaren själv tar ansvar för sitt skräp genom att föra bort det från terrängen hem eller till ekopunkterna vid Talaskangas och Jyleikönkangas parkeringsplatser för sortering. Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände. Läs mera om skräpfritt friluftsliv.

Toaletter

I samband med varje eldplats finns det torrtoaletter.

Övernattning

På Talaskangas finns det ingen inomhusinkvartering.

Tältning och skärmskydd

Tältning är tillåtet i närheten av skärmskydden och halvkåtan.

Övernattning i omnejden

Om omnejdens inkvarteringsmöjligheter kan man göra förfrågningar vid närkommunernas turistinfo i Kajana (kajaani.fi, på finska), Vieremä (vierema.fi på finska) och Sonkajärvi (sonkajarvi.fi på finska).

Tillgängliga tjänster

Det finns inga tillgängliga tjänster på området.

Övrig service i omnejden

De närmaste butikerna, servicestationerna samt övrig service finns i Kajana (kajaani.fi, på finska), Sonkajärvi (sonkajarvi.fi på finska) och Vieremä (vierema.fi på finska) kommuncenter.

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.