En rödjackad vandrare pekar på skylten med sin vänstra hand. Träd i olika åldrar och olika tjocklekar växer runt den. Bild: Eeva Pulkkinen.

Kundtjänst och vägledning på området

Tjänster som erbjuds av samarbetspartners i naturskyddsområdet

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Eldplatser och skärmskydd

  • Invid friluftsleden ligger tre eldplatser. På Pikku-Talasjärvis västra strand finns ett skärmskydd och på den nordöstra stranden finns en halvkåta.

Då varning för skogsbrand utfärdats får man inte göra upp eld på eldplatserna.

Vatten

  • Områdets vatten är naturvatten, vars drickbarhetinte har undersökts. Användning som dricksvatten på eget ansvar.

Avfallshantering

  • Det finns inga avfallskärl på området , d.vs. var och en ansvarar själv för sin avfallshantering. Detta betyder att besökaren själv tar ansvar för sitt skräp genom att föra bort det från terrängen hem eller till ekopunkterna vid Talaskangas och Jyleikönkangas parkeringsplatser för sortering. Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände. Läs mera om skräpfritt friluftsliv.

Toaletter

I samband med varje eldplats finns det torrtoaletter.

Övernattning

På Talaskangas finns det ingen inomhusinkvartering.

Tältning och skärmskydd

Tältning är tillåtet i närheten av skärmskydden och halvkåtan.

Övernattning i omnejden

Om omnejdens inkvarteringsmöjligheter kan man göra förfrågningar vid närkommunernas turistinfo i Kajana (kajaani.fi, på finska), Vieremä (vierema.fi på finska) och Sonkajärvi (sonkajarvi.fi på svenska).

Service för rörelsehindrade

Det finns ingen service för rörelsehindrade på området.

Övrig service i omnejden

De närmaste butikerna, servicestationerna samt övrig service finns i Kajana (kajaani.fi, på finska), Sonkajärvi (sonkajarvi.f, på svenska) och Vieremä (vierema.fi på finska) kommuncenter.