Friluftsleder och stigar

Stigarna i Talaskangas är lättframkomliga, så de lämpar sig även för utflykter med barn. Ifall det känns långt att runda hela friluftsleden, kan man börja vandringsturen t.ex. vid Talaskangas parkeringsplats, då man lätt når skärmskyddet och halvkåtan med sina eldplatser vid Pikku-Talasjärvis strand.

Talaskangas naturskyddsområde lämpar sig väl även för grupper. Området tjänar väl såväl undervisning som natur- och miljöforskning.

Ledernas startpunkter

Parkeringsplatserna ligger vid Jyleikönkangasoch Talaskangas, där även friluftsleden börjar. Vid båda ställena finns detinformationstavlor.

Karta över Talaskangas (retkikartta.fi, öppnas i ett nytt fönster).

Ett myr med några små tallar. Det finns en stig i myr.

Övriga leder

  • På Talaskangasområdet har det byggts 12 km markerade, lättframkomliga friluftsleder. Genom att följa dem kan man bekanta sig med områdets skogs- och myrnatur, utsikterna vid Pikku-Talasjärvi och med skyddsaktivisternas objekt Heinosenaho.
    • Längs leden finns tre eldplatser: skärmskydden vid Patalampi och på udden vid Pikku-Talas västra strand samt halvkåtan vid Pikku-Talas' nordostdel.
    • Från Talaskangas friluftsled går det en ledförbindelse även till Aarnikotkastigen (vierema.fi, på finska) som kommer från Vieremähållet.

Snöskoterleder och -spår

  • Väster om området går det ett snöskoterspår, men på Talaskangas naturskyddsområde är det förbjudet att köra snöskoter.