Ledernas startpunkter och parkering

Från Isoneva parkeringsplats en avstickare på 1,6 km som leder till fågeltornet vid Kaakkurilammet samt rundslingan Isonevan kierros på 1 km. Forststyrelsen underhåller lederna. Parkeringsplatsen går att använda också på vintern.

På parkeringsplatsen finns informationstavlor som Forststyrelsen underhåller samt Påmark kommuns informationstavla.  

Kaakkurilammet-leden, 1,6 km avstickare

Under den snöfria tiden av året, vandringstid cirka 45 min, inget vinterunderhåll
Lättframkomlig

Startpunkt 
Isoneva parkeringsplats
Koordinater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 61° 40.2029' lon: 21° 58.6052' ETRS-TM35FIN N: 6847688 E: 234242

Friluftskonstruktioner 
Från parkeringsplatsen går en delvis grusbelagd stig och över myren leder spångar. I slutet av leden finns ett fågeltorn, som också är utrustat med bänk och bord.
Längs naturstigen finns det informationstavlor med fakta om myrnaturen på finska. Artnamnen finns också på svenska och engelska. 

Sevärt
Från fågeltornet fin utsikt över Isoneva högmosse.

Ledbeskrivning
Det finns skyltar längs lederna.

På mitten av en öppen myr finns ett grått utkikstorn. På båda sidor några små träd.

Isonevan kierros, 1 km rundslinga 

Under den snöfria tiden av året, vandringstid cirka 20 min, inget vinterunderhåll
Lättframkomlig

Startpunkt 
Isoneva parkeringsplats. 
Koordinater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 61° 40.2029' lon: 21° 58.6052' ETRS-TM35FIN N: 6847688 E: 234242


Service och friluftskonstruktioner
Från parkeringsplatsen går en delvis grusbelagd stig och över myren leder spångar. Längs leden finns det informationstavlor med fakta om myrnaturen på finska. Artnamnen finns också på svenska och engelska.

Sevärt
Isonevas karga myrlandskap.

Ruttbeskrivning
Det finns skyltar längs lederna.

En grusad stig som omges av tallskog med låg gräsvegetation. Till höger syns ledens markeringstavla..