Kundtjänst

 • På parkeringsplatsen vid riksväg 23 finns informationstavlor och en karta över området. Information om området finns på finska, svenska och engelska.
 • Mer information får du på rannikko@metsa.fi 

Informationstavlor på parkeringsområdet och en tallskog i bakgrunden.

 

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck 

Butiker, caféer och restauranger

 • Närmaste butiker, caféer och restauranger finns i Påmark kommuncentrum, som ligger 3 km från området.

Att göra upp öppen eld

 • Det är förbjudet att göra upp öppen eld i Isoneva. För att göra öppen eld krävs alltid tillstånd från markägaren
 • Det finns inga eldplatser i området.
 • Det är tillåtet att använda friluftskök i Isoneva, men inte luffarkök.

Dricksvatten

 • Ta med dig eget dricksvatten då du besöker området.
 • Ytvatten, såsom sjöars, älvars och bäckars vatten, lönar det sig att rena innan man dricker det, eftersom vattnets kvalitet varierar områdesvis.
 • Naturvatten används som dricksvatten på eget ansvar.
 • Läs vattentips för utfärden i Friluftslivets ABC.

Avfallshantering

 • Det finns inga avfallskärl på området, d.v.s. var och en ansvarar själv för sin avfallshantering. Detta betyder att vandraren själv tar ansvar för sitt skräp genom att föra bort det från terrängen till sortering. Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände.
 • Läs mer om skräpfritt friluftsliv.

Övernattning

 • Det finns inga utsedda övernattningsplatser på området.

Tältning

Övernattning i omnejden 

Tillgängliga tjänster

 • Det finns inga tillgängliga tjänster på området.

Övrig service i omnejden

 • Närmaste servicekoncentrationerna finns i Påmark centrum.