Skogvaktarens hem

17.1.2022
Kolla de regionala koronainstruktionerna före din utflykt eller besök till ett naturum.

Limingovikens naturum är stängt 1.1.-4.2.2022. Finlands naturcentrum Haltia är stängt 10.1.–1.2.2022 och Kolis naturum Ukko är stängt 1.–26.1.2022. Kuusamos kundtjänst Karhuntassu är stängt 13.1.-31.1.2022.

I andra naturum i Finland, skall man bära mask och hålla 2 meters avstånd till andra besökare. Koronapass kan även frågas, och/eller antalet besökare begränsas. Mera information finns på naturums webbplats. Längden av restriktionerna varierar regionalt. Mera regional information kan läsas på på Regionalförvaltningsverkets webbplats.

Veikko Kurki var den första skogvaktaren på området och började jobba där år 1961. Veikko Kurki kom från det närliggande Oinassalmi. Han flyttade in i stugan med sin fru. Man byggde ett staket runt gården, så att vandrare på den närliggande leden inte skulle traska in på gården. På gårdsplanen fanns också en liten grönsaksodling.

Till skogvaktarens uppgifter hörde bl.a. att övervaka fisket och bruket av öppen eld samt att få bukt på tjuvskyttet. Skogvaktaren Kurki fick också njuta av inkomsterna från den spirande turismen. En souvenirkiosk uppfördes åt honom intill vägen, där han sålde postkort, näverhorn som han hade gjort och fisk han hade fångat i Petkeljärvis klara vatten.

Veikko Kurki gick i pension år 1972. Hans efterträdare Yrjö Vilokkinen bodde med sin familj i stugan bara fram till år 1974, då skogvaktarens tjänst drogs in av ekonomiska skäl. Anställda vid Forststyrelsen har efter detta sporadiskt övernattat i stugan. Stugan har sedan använts mycket sparsamt.